Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB 

L'indicador és la despesa interior bruta en R+D expressada en percentatge respecte al PIB.

"Recerca i desenvolupament experimental (R+D) comprenen el treball creatiu dut a terme de manera sistemàtica per tal d'augmentar el coneixement, inclòs el coneixement humà, la cultura i la societat i la seva utilització per concebre noves aplicacions" (Manual de Frascati, edició 2002, § 63 ).

La despesa interior bruta en R+D respecte al PIB es compon de: la despesa de les empreses en R+D , la despesa en educació superior, la depesa governamental en R+D i la despesa privada sense finalitat de lucre en R+D.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Recerca · Tecnologia
 Despesa interior bruta en R+D respecte al PIB Europa 2020 T
 Despesa en R+D. Per sectors d'execució T
 Investigadors en R+D. Per sexe T
 Llars amb accés a Internet T
 Usuaris habituals d'Internet. Per sexe T
 Persones que han comprat per Internet T
 Empreses que han venut a través de comerç electrònic T
 Ús de l'administració electrònica T

Sou aquí: