Ajuts de l'estat respecte al PIB 

L'indicador mostra els ajuts estatals com a percentatge del PIB. 

Ajut estatal total: Suma de tot l'ajut estatal concedit als sectors específics (agricultura, pesca, manufactura, carbó, transport, excepte ferrocarrils i altres serveis), l'ajut estatal donat discrecionalment a companyies individuals (per exemple per a reestructuracions) i l'ajut estatal per a objectius horitzontals com a recerca i desenvolupament, protecció mediambiental, estalvi energètic, suport a empreses petites i mitjanes, creació d'ocupació, promoció de formació i ajut per al desenvolupament regional.

Ajut sectorial: són els ajuts concedits per l'Estat sense incloure l'ajut estatal per a objectius horitzontals com ara recerca i desenvolupament, protecció mediambiental, estalvi energètic, suport a empreses petites i mitjanes, creació d'ocupació, promoció de formació i ajut per al desenvolupament regional.

Aquests tipus d'ajuts es tenen en compte perquè són potencialment distorsionadors de la competència.

Més informació a:

  • Economia i finances. Eurostat.

Fonts:

  • Departament d'Economia i Finances.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Finances públiques
 Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB T
 Deute públic respecte al PIB T
 Ajuts de l'estat respecte al PIB T

Sou aquí: