Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe 

La dispersió de la taxa d'ocupació regional del grup d'edat 15-64 anys mostra les diferències regionals en l'ocupació entre països i grups de països (UE-28, Zona Euro).

Representa la proporció entre les persones ocupades d'entre 15 i 64 anys respecte a la població del mateix grup d'edat. La dispersió de la taxa d'ocupació regional és zero quan els indicadors d'ocupació són idèntics a totes les regions, i augmentarà si s'incrementen les diferències entre els indicadors d'ocupació regionals.

La població objecte d'estudi està formada per les persones de 15 anys o més que viuen en llars privades (no s'inclou la població que viu en llars col·lectives, és a dir, residències, pensions, hospitals, institucions religioses, albergs dels treballadors, etc.). S'inclouen les persones absents de les llars privades per períodes curts (però que hi mantenen un lligam) a causa d'estudis, vacances, malaltia, viatges de negocis, etc. No s'inclouen les persones que fan el servei militar obligatori.

La taxa de dispersió de l'ocupació regional (NUTS 2) s'expressa pel coeficient de variació de la taxa d'ocupació regional del mateix grup d'edat. Es calcula com l'arrel quadrada de la variància ponderada de la taxa d'ocupació regional del grup d'edat d'entre 15 i 64 anys dividit per la taxa d'ocupació nacional (i europea, respectivament).

En el cas de Catalunya s'han considerat les províncies com a regions.

En el cas de Catalunya i Espanya les dades provenen de l'Enquesta de població activa de l'INE. En aquests àmbits la població ocupada és de 16 a 64 anys.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa de 15 a 64 anys T
 Taxa d'activitat de 15 a 64 anys. Per sexe T
 Població ocupada de 15 a 64 anys. Per sectors T
 Taxa d'ocupació de 20 a 64 anys. Per sexe Europa 2020 T
 Taxa d'ocupació de 55 a 64 anys. Per sexe T
 Dispersió de la taxa d'ocupació regional. Per sexe T
 Taxa d'atur. Per sexe T
 Taxa d'atur de menors de 25 anys T
 Taxa d'atur de llarga durada. Per sexe T
 Creixement del cost laboral unitari T
 Població de 0 a 17 anys en llars sense ocupació T
 Població de 18 a 59 anys en llars sense ocupació. Per sexe T

Sou aquí: