Llits d'hospital 

Instal·lacions sanitàries: les dades es refereixen als llits disponibles als hospitals (HP.1) i subcategories (per exemple, llits de cures curatives, llits d'atenció psiquiàtrica, etc) i llits disponibles en els centres d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2), així com tecnologia mèdica i recursos tècnics als hospitals (HP.1)

El total de llits hospitalaris (HP.1) són els llits d'hospital que es mantenen regularment i amb personal i immediatament disponibles per a la cura dels pacients ingressats. El total de llits hospitalaris es desglossa de la següent manera:

  • Llits curatius (atenció aguda);
  • Llits de cures psiquiàtriques;
  • Llits de cures a llarg termini (excloent llits de cures psiquiàtrics);
  • Llits d'hospital.

Els llits en establiments d'atenció d'infermeria i residencials (HP.2) són llits disponibles per a les persones que requereixen atenció contínua de la salut i de la infermeria a causa de deficiències cròniques i tenen un menor grau d'independència en activitats de la vida diària (AVD) en els establiments que es dediquen principalment a la prestació d'atenció residencial combinada amb qualsevol dels tipus d'infermeria, de supervisió o d'un altre tipus d'atenció com és requerit pels residents.

L'atenció rebuda pot ser una combinació de serveis de salut i socials.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Departament de Salut.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Llits d'hospital T
 Principals causes de mort T
 Esperança de vida en néixer. Per sexe T
 Esperança de vida als 60 anys. Per sexe T

Sou aquí: