Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total 

Aquest indicador es defineix com el percentatge de transport de passatgers en turismes respecte al total de transport interior. S'expressa en passatgers per quilòmetre (pkm).

L'objectiu d'aquest indicador és controlar la dependència de transport de passatgers del cotxe. El rendiment de transport (passatgers-km) hauria de ser comunicat pels països segons el "principi de territorialitat". Inclou transport per carretera, tren i vies d'aigua interiors. El tren i el transport per vies d'aigua interiors es basen en moviments en territori nacional, sense tenir en compte la nacionalitat del vehicle o vaixell. El transport per carretera es basa en tots els moviments de vehicles registrats al país informant.

Transport performance és un agregat dels tipus de transport d'interior (carretera, cotxe de passatgers, autobús i autocars i trens per a passatgers).

Més informació a:

Fonts:

  • Departament de Territori i Sostenibilitat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Volum del transport de mercaderies respecte al PIB T
 Volum del transport de passatgers respecte al PIB T
 Transport interior de mercaderies T
 Transport de passatgers en turismes respecte al transport interior total T
 Transport aeri. Passatgers T

Sou aquí: