Producció d'energia primària 

Dades anuals sobre petroli cru, derivats del petroli, gas natural, electricitat, combustibles sòlids i renovables que cobreixen tot l'espectre de les posicions dels balanços energètics des del subministrament, pasant per la seva transformació fins al consum energètic final per tipus de sector i combustible.

El mesurament de la quantitat d'energia produïda, comercialitzada (incl. per país d'origen/destí), transformada i consumida, així com les característiques estructurals de la producció d'energia/transformació de les instal·lacions.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Consum d'energia elèctrica obtinguda a partir d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: