Producció d'energia primària 

La producció d'energia primària és qualsevol extracció de productes energètics utilitzables obtinguts de recursos naturals. Aquest tipus d'extracció té lloc en l'explotació de recursos naturals (per exemple, en mines de carbó, camps de petroli o plantes d'energia hidràulica) o en l'obtenció de biodièsel.

La transformació d'energia d'una forma a una altra, com per exemple la generació d'electricitat de calor en plantes tèrmiques (on es cremen recursos energètics primaris) o en la producció de coc en forns de coqueria, no es considera com a producció primària.

Més informació a:

Fonts:

  • Institut Català d'Energia.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial corregit d'efecte calendari T
 Producció d'energia primària T
 Consum d'energia primària sense usos no energètics Europa 2020 T
 Consum d'energia primària. Per productes T
 Consum final d'energia. Per sectors T
 Consum d'energia per habitant T
 Consum d'energia primària respecte al PIB T
 Electricitat obtinguda d'energies renovables T
 Consum d'energia renovable. Percentatge sobre el consum energètic final brut Europa 2020 T

Sou aquí: