Densitat de població a 1 de gener 

Quocient entre la població mitjana d'un territori en una data determinada, respecte a la grandària del territori.

La població mitjana durant un any natural es calcula a partir de la mitjana aritmètica de la població a 1 de gener de dos anys consecutius.

Tanmateix, alguns països utilitzen la població basada en registres o bé la calculen a partir d'estimacions a 1 de juliol.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Xifres de població
 Densitat de població a 1 de gener T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: