Creixement migratori 

Migració neta: Diferència entre immigració i emigració en un territori durant l'any (la migració neta és negativa quan el nombre d'emigrants supera el nombre d'immigrants). La majoria de països no tenen dades acurades sobre immigració i emigració o no tenen cap xifra; en aquests casos, la migració neta es calcula per diferència entre el creixement total de la població i el creixement natural (en la base de dades Eurostat, s'anomena migració neta incloent-hi correccions). Les estadístiques sobre migració neta tenen inexactituds estadístiques que afecten els dos components d'aquesta equació, especialment el creixement de la població.

Creixement de la població: Diferència entre la població que hi ha al final i al començament d'un període. El creixement de la població es calcula sumant el creixement natural i la migració neta (incloent-hi correccions). Té un signe negatiu quan aquests dos components són negatius o quan un és negatiu i té un valor absolut més alt que l'altre.

Creixement natural: Diferència entre el nombre de nascuts vius i el nombre de defuncions durant l'any. El creixement és positiu quan el nombre de naixements és superior al nombre de defuncions i és negatiu en cas contrari.

Les dades de Catalunya s'han calculat utilitzant estimacions de població, dades del moviment natural de la població i s'han aplicat correccions estadístiques.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Migracions
 Creixement migratori T

Sou aquí: