Fills per dona 

El nombre de fills per dona és nombre mitjà de fills nascuts vius que tindria una dona durant la seva vida si els seus anys fèrtils s'ajustessin a les taxes de fecunditat per edat d'un any donat. Per tant, és la fecunditat total d'una generació fictícia, calculada sumant les taxes de fecunditat per edat en un any donat (amb el supòsit que el nombre de dones és el mateix per a cada edat). L'indicador conjuntural de fecunditat (ICF) també s'utilitza per indicar el nivell de fecunditat de reemplaçament. Als països més desenvolupats, una proporció de 2,1 fills per dona es considera un nivell de reemplaçament.

Nascuts vius: Naixements de nens que mostren algun signe de vida. És el nombre de naixements excloent els nascuts morts (els naixements totals inclouen els nascuts vius i els nascuts morts).

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades de l'Estadística de naixements. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: