Edat mitjana a la maternitat 

L'edat mitjana a la maternitat és l'edat mitjana de les dones en néixer els seus fills. Durant un any natural donat, l'edat mitjana de les dones a la maternitat es calcula utilitzant les taxes de fecunditat per edat (dels 15 als 49 anys). L'edat mitjana no està influenciada per una estructura de la població específica (nombre de mares en cada grup d'edat), per això s'utilitza per dur a terme comparacions geogràfiques i temporals.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades de l'Estadística de naixements. A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: