Taxa bruta de mortalitat infantil 

Quocient entre les defuncions de menors d'1 any i els nascuts vius del mateix període. El valor s'expressa per 1.000 nascuts vius. Mesura la probabilitat de morir d'un nadó al llarg del seu primer any de vida.

Nascuts vius: Naixements de nens que mostren qualsevol signe de vida. És el nombre de naixements excepte els nascuts morts (els naixements totals inclouen nascuts vius i nascuts morts).

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades del Moviment natural de la població. A partir de l'any 2012 les estadístiques incorporen els naixements de mares residents a Catalunya i les defuncions de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: