Taxa bruta de mortalitat 

La taxa bruta de mortalitat (TBM) es basa en la relació entre el nombre de defuncions d'un període i la població mitjana d'aquest període, generalment expressada per 1.000 habitants.

Les dades de Catalunya s'han calculat amb estimacions de població i amb dades del Moviment natural de la població. A partir de l'any 2012 les estadístiques de mortalitat incorporen les defuncions de residents a Catalunya que han estat inscrites en altres comunitats autònomes.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
  • Eurostat.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Naixements i defuncions
 Taxa bruta de natalitat T
 Nascuts vius fora del matrimoni T
 Fills per dona T
 Edat mitjana a la maternitat T
 Taxa bruta de mortalitat T
 Taxa bruta de mortalitat infantil T
 Taxa de mortalitat estandarditzada per edat. Per sexe T
 Creixement natural de la població T

Sou aquí: