Accidents de trànsit amb víctimes RSS 

D'acord amb l'Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern de 18 de febrer de 1993, per la qual es modifica l'Estadística d'accidents de circulació (BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2003), són objecte d'aquesta estadística els accidents que compleixen les circumstàncies següents:

1. Accidents de circulació

 • 1.1 Produir-se o tenir el seu origen en una de les vies o els terrenys que són objecte de la legislació sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària.

 • 1.2 Resultar-ne com a conseqüència:
  • a) Una o més persones mortes o ferides.
  • b) Només danys materials.
 • 1.3 Estar-hi implicat, com a mínim, un vehicle en moviment.

2. Definicions específiques

En aquesta estadística es considera:

 • 2.1 Accident amb víctimes: aquell en el qual una o més persones resulten mortes o ferides.
 • 2.2 Accident mortal: aquell en el qual una o més persones resulten mortes dins de les primeres 24 hores.
 • 2.3 Víctima: tota persona que resulti morta o ferida com a conseqüència d'un accident de circulació.
 • 2.4 Mort: tota persona que, com a conseqüència de l'accident, mori en el moment de l'accident o dins dels 30 dies següents.

El nombre de morts durant les primeres 24 hores es determina mitjançant el seguiment de tots els casos; els dels morts dins dels 30 dies següents es determina, fins al moment en què estigui plenament garantit el seguiment real de tots els ferits durant aquest període, aplicant a la xifra de morts a 24 hores el factor de correcció que es dedueixi del seguiment real d'una mostra representativa de ferits greus que, com a mínim cada quatre anys, realitzarà el Servei Català de Trànsit, conjuntament amb la Direcció General de Trànsit. Aquests factors de correcció es van aplicar per primera vegada l'any 1993. Van ser revisats en compliment del que establia l'esmentada Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria de Govern; el 2001 s'hi van aplicar nous factors.

 • 2.5 Ferit: tota persona que no ha resultat morta en un accident de circulació, però que ha sofert una o més ferides greus o lleus.
 • 2.6 Ferit greu: tota persona ferida en un accident de circulació que necessita una hospitalització superior a 24 hores.
 • 2.7 Ferit lleu: tota persona ferida en un accident de circulació al qual no pot aplicar-se la definició de ferit greu.

Més informació a:

 • Anuari estadístic d'accidents a Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Anuario Estadístico de Accidentes. Dirección General de Tráfico.
 • Anuario Estadístico General. Dirección General de Tráfico.

Fonts:

 • Departament d'Interior.
 • Ministerio del Interior.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Transport
 Transport aeri. Moviment d'aeronaus i mercaderies. Per tipus de servei T
 Transport aeri. Moviment de passatgers. Per aeroports i tipus de servei T
 Transport marítim. Tràfic de mercaderies. Per tipus T
 Transport marítim. Moviment de vaixells i passatgers T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T
 Accidents de trànsit amb víctimes T

Sou aquí: