Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil RSS 

La informació sobre els avortaments legals practicats a Catalunya prové de les dades recollides pel Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs, que va ser creat pel Departament de Salut l'any 1987. En ell s'anoten sistemàticament totes aquelles intervencions realitzades en centres acreditats per a aquesta pràctica sanitària, incloses en els supòsits que estableix la normativa jurídica vigent.

Aquesta informació es tramet trimestralment al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, que s'encarrega d'elaborar les estadístiques dels avortaments legals corresponents al conjunt de l'Estat espanyol. Paral·lelament, aquest Ministeri subministra al Departament de Salut les dades relatives als avortaments de dones residents a Catalunya realitzats a la resta de comunitats autònomes de l'Estat, la qual cosa permet completar la informació relativa al conjunt de dones residents a Catalunya.

Més informació a:

  • Interrupció voluntària de l'embaràs. Registre d'Interrupcions Voluntàries de l'Embaràs. Departament de Salut.
  • Interrupción voluntaria del embarazo. Datos definitivos correspondientes al año... Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Fonts:

  • Registre d'interrupció voluntària de l'embaràs. Servei d'Informació i Estudis. Direcció General de Recursos Sanitaris. Departament de Salut.
  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Salut
 Esperança de vida a diferents edats T
 Professionals de la salut T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per lloc de residència T
 Interrupcions voluntàries de l'embaràs realitzades a Catalunya. Per grups d'edat i estat civil T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: