Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus RSS 

En aquesta fitxa s'han agrupat totes aquelles prestacions econòmiques periòdiques que es concedeixen en funció de la manca d'altres recursos per part de la persona sol·licitant i que no es condicionen a l'existència d'una cotització prèvia.

Convé efectuar les precisions següents:

 • Les prestacions assistencials atorgades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal preveuen, en alguns dels seus supòsits de concessió, l'exigència d'uns mínims de cotització i es plantegen amb una cobertura temporal limitada, tot i que es preveuen sistemes de pròrroga. Aquestes característiques les diferencien clarament de la resta de prestacions. Les xifres corresponents a Espanya inclouen els beneficiaris del subsidi per a treballadors eventuals agraris, vigent exclusivament a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.
 • Les pensions assistencials del Fons d'Assistència Social i el subsidi de garantia d'ingressos mínims són prestacions en retrocés i, de fet, estan sent reemplaçades per les pensions no contributives de la Seguretat Social, que es van implantar l'any 1991.
 • La inexistència d'informació sobre actuacions similars a la resta de l'Estat ens du a tractar de manera diferenciada les prestacions econòmiques del Pla interdepartamental de la renda mínima d'inserció..
 • A partir de gener del 2001, les pensions no contributives per invalidesa de beneficiaris de 65 anys i més van passar a ser considerades de jubilació.

Nota: La prestació assistencial per atur a Espanya inclou el subsidi agrari.

Simbologia:

: No disponible

Més informació a:

 • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
 • Anuari estadístic. Departament d'Empresa i Ocupació.
 • Boletín de Estadística Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fonts:

 • Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
 • Enquesta sobre generació de residus en la indústria. INE.
 • Departament de Benestar Social i Família.
 • Departament d'Empresa i Ocupació.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Protecció social
 Pensions contributives de la Seguretat Social. Per tipus T
 Pensions no contributives de la Seguretat Social, pensions assistencials i altres prestacions. Per tipus T
 Pensions per incapacitat permanent o invalidesa T
 Prestacions per atur. Per tipus T
 Despeses del sistema de protecció social T
 Finançament del sistema de protecció social T
 Principals magnituds de protecció social T
 Persones amb reconeixement legal de discapacitat. Per tipus de discapacitat T

Sou aquí: