Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 RSS 

La despesa de consum de les llars s'ordena segons la nova classificació de despeses de consum, COICOP/HBS, que s'estructura en 12 grans grups:

Grup 1: Aliments i begudes no alcohòliques
Grup 2: Begudes alcohòliques i tabac
Grup 3: Vestit i calçat
Grup 4: Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles
Grup 5: Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar
Grup 6: Sanitat
Grup 7: Transport
Grup 8: Comunicacions
Grup 9: Oci i cultura
Grup 10: Educació
Grup 11: Restaurants i hotels
Grup 12: Altres béns i serveis

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.

Més informació a:

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Ingressos i consum de les llars
 Despesa mitjana de les llars. Base 2016 T
 Despesa total i distribució. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Despesa mitjana per llar i persona. Per grups de despesa. Base 2016 T
 Matriculació de vehicles. Per tipus T

Sou aquí: