Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components RSS 

La taxa de risc de pobresa o exclusió social (taxa AROPE) és un indicador que recull la proporció de població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.

La taxa de risc de pobresa és el percentatge de persones que estan per sota del llindar de pobresa.

La població amb privació material severa és la població que presenta una privació d'almenys 4 dels 9 ítems següents:

 • 1. Pagar sense endarreriments despeses relacionades amb l'habitatge (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat...) o de compres ajornades.
 • 2. Poder anar de vacances almenys una setmana a l'any.
 • 3. Poder fer un àpat de carn, pollastre o peix (o l'equivalent vegetarià) almenys cada dos dies.
 • 4. Poder afrontar despeses imprevistes.
 • 5. Poder permetre's un telèfon (incloent-hi telèfon mòbil).
 • 6. Poder permetre's un televisor.
 • 7. Poder permetre's una rentadora.
 • 8. Poder permetre's un cotxe.
 • 9. Poder mantenir l'habitatge a una temperatura adient.

La intensitat de treball de la llar es calcula dividint la suma total de mesos treballats pels membres en edat activa de la llar per la suma total dels mesos en què aquests membres de la llar poden treballar durant l'any anterior a l'enquesta. Les persones en edat activa són definides com els individus d'entre 18 i 59 anys que no són persones dependents (persones dependents són aquelles de 0 a 15 anys o les de 16 a 24 anys que són inactives i viuen almenys amb un progenitor o tutor); és per això que aquesta variable no s'aplica en el cas de les persones de 60 anys i més. La intensitat de treball es mesura en valors que van del 0 a l'1.

Llars amb intensitat de treball molt baixa: les llars on la intensitat de treball es considera molt baixa són les que se situen en valors iguals o inferiors a 0,20.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

Més informació a:

Fonts:

 • Idescat.
 • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Condicions de vida
 Renda mitjana neta anual de les llars. Per sexe T
 Indicadors de desigualtat de la distribució de la renda T
 Llindar de risc de pobresa. Per composició de la llar T
 Taxa de risc de pobresa o exclusió social i els seus components T
 Població segons la dificultat per arribar a fi de mes. Per sexe T
 Activitats realitzades en un dia mitjà. Participació i durada mitjana de les activitats T
 Temps social T
 Participació i durada mitjana de les activitats diàries T
 Horari d'activitats diàries T

Sou aquí: