Habitatges principals. Per superfície útil RSS 

Habitatge
Recinte estructuralment separat i independent que, per la forma en què va ser construït, reconstruït, transformat o adaptat, està concebut per ser habitat per persones o, encara que no fos així, constitueix la residència habitual d'algú en el moment censal. Com a excepció, no es consideren habitatges els recintes que, malgrat estar concebuts inicialment per a habitació humana, en el moment censal estan dedicats totalment a altres finalitats (per exemple, els que es facin servir exclusivament com a locals).

Habitatge principal
Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments.

La superfície de l'habitatge és la mesurada a l'interior dels murs exteriors, sense comprendre els soterranis i golfes no habitables. S'inclouen dins de la superfície de l'habitatge el 50% de la superfície de la terrassa si aquesta està coberta i no tancada, i el 100% de la superfície si es troba tancada.

Més informació a:

  • Cens d'habitatges 2011. Web Idescat. Idescat.
  • Cens d'habitatges 2001. Web Idescat.
  • Cens d'habitatges 1991. Volum II. Característiques bàsiques. Idescat.
  • Censos de viviendas. Decenal. INE.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Habitatges i edificis
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per nombre d'immobles T
 Edificis destinats a habitatge familiar. Per grau de conservació T
 Habitatges familiars. Per tipus T
 Habitatges principals. Per superfície útil T
 Habitatges principals. Per règim de tinença T

Sou aquí: