Producció editorial RSS 

D'acord amb les recomanacions de la UNESCO, es considera la producció editorial els títols formats per llibres i fullets que comprenen les publicacions no periòdiques impreses, editades al país i posades a disposició del públic i que, en general, han de ser incloses en la bibliografia estatal. S'exclouen les publicacions publicitàries, de caràcter efímer, les obres musicals i la producció cartogràfica. S'inclouen, en canvi, les publicacions oficials, els llibres de text, les tesis doctorals i altres.

S'ha utilitzat la població estimada a 1 de juliol de cada any, tant per a Catalunya com per a Espanya, per calcular la taxa de títols publicats.

Més informació a:

  • Estadístiques Culturals de Catalunya. 1992-1993. Departament de Cultura.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Las Industrias culturales en España. (grupos multimedia y transnacionales). Akal.
  • Panorámica de la edición española de libros. Anual. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
  • Anuario Estadístico. INE.

Fonts:

  • Departament de Cultura.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: