Producció editorial RSS 

D'acord amb les recomanacions de la UNESCO, es considera la producció editorial els títols formats per llibres i fullets que comprenen les publicacions no periòdiques impreses, editades al país i posades a disposició del públic i que, en general, han de ser incloses en la bibliografia estatal. S'exclouen les publicacions publicitàries, de caràcter efímer, les obres musicals i la producció cartogràfica. S'inclouen, en canvi, les publicacions oficials, els llibres de text, les tesis doctorals i altres.

Font:

  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: