Biblioteques RSS 

L'Estadística de biblioteques recopila dades de totes les biblioteques públiques i privades, qualsevol quina sigui la seva titularitat, excepte les privades la utilització de les quals no està permesa al públic, ni tan sols en condicions especials. No s'inclouen, però, per a la pròpia definició de l'operació les biblioteques escolars.

Les biblioteques poden tenir un o més punts de servei, definits com a locals separats, en els quals es donen serveis de biblioteca.

L'Estadística de biblioteques és de realització biennal i s'adequa a la normativa internacional de la UNESCO. A partir del 2002, va ser modificada per la norma ISO 2789.

El 2002 la tipologia de biblioteques va ser redefinida de forma que apareix una nova categoria corresponent a les biblioteques per a grups específics d'usuaris.

L'Institut d'Estadística de Catalunya va elaborar per primera vegada l'Estadística de biblioteques l'any 1992. Les dades corresponents a anys anteriors tenen problemes d'exhaustivitat.

Simbologia:

: No disponible

.. No procedeix

Més informació a:

  • Estadística de biblioteques. Idescat.
  • Estadística de biblioteques. Característiques bàsiques. Biennal. Idescat.
  • Estadística de bibliotecas. INE.
  • Anuario estadístico. UNESCO.

Fonts:

  • Idescat.
  • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: