Espais esportius RSS 

La Llei de l'esport de Catalunya estableix la responsabilitat dels municipis per a l'actualització d'un inventari, el nombre de les característiques i el d'equipaments esportius existents en el seu terme municipal.

Com a resultat d'això, s'han de tenir en compte una sèrie de conceptes:

  • Un equipament esportiu és un espai adaptat per al desenvolupament de les diferents pràctiques fisicoesportives.
  • Una instal·lació esportiva és l'espai esportiu que està construït específicament per a la pràctica esportiva.
  • Una àrea d'activitat esportiva és quan s'utilitza el medi natural o les infraestructures no específicament esportives per a la pràctica esportiva.
  • Un espai esportiu convencional és quan aquest respon a un model ben definit, amb unes mides determinades.
  • Un espai esportiu singular és quan la configuració d'aquest depèn en gran mesura de la morfologia del terreny o del disseny mateix de l'espai esportiu.

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.

Fonts:

  • Consell Català de l'Esport.
  • Consejo Superior de Deportes.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Cultura · Llengua
 Producció editorial T
 Biblioteques T
 Cinema: Sales, espectadors i recaptació T
 Espais esportius T
 Coneixement del català T
 Usos lingüístics. Llengua inicial, d'identificació i habitual T
 Usos lingüístics. Per àmbits d'ús T
 Ús exclusiu del català. Per àmbits d'ús T
 Coneixement de llengües: català, castellà, anglès i francès T

Sou aquí: