Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat RSS 

El nivell d'instrucció es refereix al nivell d'estudis més alt assolit per la persona, estudiï o no en la data de referència. Es considera que una persona ha assolit un determinat nivell d'instrucció quan ha acabat i aprovat tots els cursos d'aquest nivell i està en condicions, per tant, d'obtenir el títol o diploma corresponent.

La taula presenta les següents agrupacions:

No sap llegir o escriure o no té estudis

 • Analfabets: es considera que una persona és analfabeta quan no sap llegir ni escriure en cap idioma.
 • Sense estudis: persones que saben llegir i escriure, però que van assistir menys de cinc anys a l'escola.

Primer grau

 • Persones que van anar a l'escola cinc anys o més sense completar EGB, ESO o Batxillerat Elemental.

Segon grau: es distingeix entre l'ensenyament de caràcter obligatori (ESO) i el no obligatori

 • Persones que van arribar al darrer curs d'ESO, EGB, Batxillerat Elemental o tenen el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris.
 • Batxillerat (LOE, LOGSE), BUP, Batxillerat Superior, COU o PREU.
 • FP grau mitjà, FP I, Oficialia Industrial o equivalent, grau mitjà de música i dansa o certificats d'escoles oficials d'idiomes.
 • FP grau superior, FP II, Mestratge Industrial o equivalent.

Tercer grau

 • Diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent.
 • Grau universitari o equivalent.
 • Llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.
 • Màster oficial universitari (a partir del 2006), especialitats mèdiques o anàlogues.
 • Doctorat.

Més informació a:

Fonts:

 • Idescat.
 • INE.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: