Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe RSS 

S'identifica l'educació superior amb l'ensenyament universitari, el qual té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Consta de tres cicles: un primer cicle dedicat a l'estudi de les disciplines bàsiques, amb una durada de tres anys; un segon cicle d'especialització, amb una durada de dos anys, i un tercer cicle d'especialització concreta i preparació per a la investigació i la docència.

En els resultats difosos es consideren els alumnes matriculats i titulats en els estudis de primer i segon cicle en centres integrats i adscrits al sistema universitari. No es consideren els alumnes matriculats i titulats en títols propis de les diferents universitats, és a dir, només es comptabilitzen els matriculats i titulats en estudis homologats, ja sigui en centres integrats o adscrits. A partir del curs 2006-2007 s'inclouen els màsters oficials i a partir del curs 2008-2009 s'inclouen els estudiants de grau.

Nota: Fins al curs 2010-2011, la font de les dades és l'INE. A partir del curs 2011-2012, ho és el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Les dades s'han revisat en data 25 de juny de 2014.

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Anuario de Estadística universitaria. Consejo de Universidades.
  • Estadística de la Enseñanza Superior en España. INE.

Fonts:

  • Departament d'Empresa i Coneixement.
  • Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Educació
 Nivell d'instrucció de la població de 16 anys i més. Per sexe i grups d'edat T
 Taxa neta d'escolarització. Primer cicle d'educació inicial T
 Ensenyament universitari. Alumnes matriculats. Per sexe T
 Ensenyament universitari. Alumnes titulats. Per sexe T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Finançament de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (amb llars d'infants) T
 Despeses de l'ensenyament privat no universitari (sense llars d'infants) T

Sou aquí: