Incendis forestals RSS 

La informació sobre els incendis forestals correspon al nombre anual d'incendis registrats, d'una banda, i a la superfície total afectada, de l'altra, especificant si aquesta es trobava arbrada o no.

Pel que fa a les causes que els han originat, es poden sintetitzar en cinc categories generals:

  • Accidentals: ferrocarrils, línies elèctriques, maniobres militars, motors.
  • Intencionats.
  • Naturals.
  • Negligències: abocadors, crema agrícola/pastures, fogueres, fumadors, treballs forestals.
  • Desconegudes.

Més informació a:

  • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.
  • Los Incendios Forestales en España. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Fonts:

  • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Forests.
  • Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: