Repoblacions forestals RSS 

Repoblació forestal: recompon els boscos mitjançant la plantació d'arbres.

La superfície total repoblada inclou:

Repoblacions preferentment protectores: són les que la seva motivació principal és la defensa dels embassaments i riberes, la lluita contra l'erosió, la fixació de dunes i altres actuacions per a la conservació o millora del medi natural, sense perjudici que es puguin utilitzar per a la producció de fusta i altres productes forestals.

Repoblacions preferentment productores: ssón les que la seva motivació principal és la producció de fusta i altres productes forestals.

Aforestació de terres agrícoles: sembra o plantació d'espècies forestals en superfícies agrícoles abandonades o en les quals s'ha deixat de conrear. Implica un canvi d'ús del sòl: d'agrícola a forestal.

Més informació a:

  • Anuari Estadístic de Catalunya. Idescat.

Fonts:

  • Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Anuario de Estadística Forestal. Anual. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Medi ambient
 Residus municipals T
 Residus industrials T
 Subministrament d'aigua potable T
 Tractament de les aigües residuals T
 Indicadors econòmics de l'aigua T
 Qualitat de les aigües de bany litorals T
 Espais naturals protegits T
 Incendis forestals T
 Repoblacions forestals T

Sou aquí: