Població reclusa. Per tipus de reclusió RSS 

La classificació de la població reclusa a 31 de desembre fa referència a la seva situació processal pel que fa als presos preventius i a la situació penal per als penats.

Més informació a:

  • Memòria del Departament de Justícia.
  • Anuario Estadístico. Ministerio del Interior.
  • Memoria elevada al Gobierno de S.M. Fiscal General del Estado.

Fonts:

  • Departament de Justícia.
  • Ministeri de l'Interior.
Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Justícia · Seguretat
 Síndic de Greuges. Expedients de queixes. Per tipus d'actuació T
 Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació T
 Bombers. Efectius i serveis T
 Població reclusa. Per tipus de reclusió T

Sou aquí: