Indicadors de la Unió Europea 

Els Indicadors de la Unió Europea conformen un conjunt d'indicadors que permeten fer el seguiment sobre diferents aspectes de la realitat demogràfica, econòmica i social de Catalunya dins el context europeu. Aquests indicadors poden provenir tant dels objectius marcats per la Comissió Europea en les diferents cimeres, com de la selecció d'estadístiques bàsiques que difon l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat).

L'Idescat ofereix un sistema d'indicadors europeus format per tres grups de dades estadístiques:

 1. Indicadors estructurals

  Conjunt d'indicadors sorgits de la Cimera de Lisboa de l'any 2000 i orientats a controlar les polítiques europees dels primers anys del nou mil·leni. L'Idescat difon aquests indicadors des de l'any 2005.

 2. Indicadors Europa 2020

  L'Idescat incorpora els Indicadors Europa 2020, que la Comissió Europea considera estratègics per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador d'Europa fins a l'any 2020. Els Indicadors Europa 2020 estan estructurats en cinc grans objectius en matèria d'ocupació, innovació, clima i energia, educació i integració social.

 3. Xifres de Catalunya

  Selecció de dades bàsiques de Catalunya comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea i difoses en el quadríptic Xifres de Catalunya, que edita l'Idescat des del 1989.

Els Indicadors de la Unió Europea de l'Idescat presenten més de 200 indicadors, estructurats en sis apartats temàtics:

 • Població
 • Treball
 • Economia
 • Societat
 • Medi ambient i energia
 • Societat de la informació, R+D+I

L'Idescat gestiona i actualitza totes les dades que formen part d'aquest Sistema d'indicadors de la Unió Europea. Les dades de Catalunya són facilitades pels diferents organismes que formen part del Sistema estadístic de Catalunya i segueixen la mateixa metodologia que la dada europea; d'aquesta manera es garanteix la comparabilitat de les dades.

D'altra banda, les dades de la Unió Europea, de la zona euro i d'Espanya provenen d'Eurostat.

Els Indicadors de la Unió Europea són de periodicitat anual i s'actualitzen de forma contínua per garantir la màxima actualitat, accessibilitat i puntualitat. La majoria d'indicadors presenten sèries des de l'any 2000.

Sou aquí: