Comerç · Serveis 

Índex

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)
Índex de vendes en grans superfícies (IVGS)
Població ocupada en els serveis
Índexs de comerç al detall (ICD)


IndicadorIndicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)    Octubre/2017     Novembre/2017 
IASS mensual (variació interanual)  5,2 %  7,4 %
 
IndicadorIndicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)    II/2017     III/2017 
IPROSS trimestral (variació interanual)  5,8 %  6,1 %
 
IndicadorÍndex de vendes en grans superfícies (IVGS)    Octubre/2017     Novembre/2017 
Índex (base 2010=100)  73,0  86,6
(Variació interanual)  -11,6 %  1,4 %
IndicadorÍndexs de comerç al detall (ICD)    Octubre/2017     Novembre/2017 
Índex general sense estacions de servei (preus corrents)  97,2  101,3
(Variació interanual)  -2,8 %  3,5 %
IndicadorPoblació ocupada en els serveis    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  2.431,4  2.448,8
(Variació interanual)  3,1 %  1,9 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Comerç · Serveis
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) T
 Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS) T
 Índexs de comerç al detall (ICD) T
 Població ocupada en els serveis T

Sou aquí: