Construcció 

Índex

Habitatges en construcció (visats d'obra)
Licitació oficial d'obres (data de publicació)
Licitació oficial d'obres (data d'obertura)
Població ocupada en la construcció. Per situació professional

Índex de costos de construir
Indicadors del ciment
Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finquesIndicadorHabitatges en construcció (visats d'obra)    Setembre/2017     Octubre/2017 
Visats d'obra (nombre d'habitatges)  902  1.112
(Variació interanual)  -25,3 %  -27,2 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data de publicació)    Setembre/2017     Octubre/2017 
Total (milions d'euros)  62,7  100,5
(Variació interanual)  -35,2 %  23,2 %
IndicadorLicitació oficial d'obres (data d'obertura)    Novembre/2017     Desembre/2017 
Total (milions d'euros)  198,4  240,6
(Variació interanual)  61,9 %  223,1 %
IndicadorÍndex de costos de construir    Juliol/2016     Agost/2016 
Índex (base desembre 1994=100)  180,9  180,7
(Variació interanual)  -1,1 %  0,2 %
IndicadorIndicadors del ciment    Abril/2017     Maig/2017 
Consum (en milers de tones)  134,7  167,7
(Variació interanual)  -4,4 %  16,4 %
IndicadorHipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques    Setembre/2017     Octubre/2017 
Hipoteques sobre habitatges  4.989  3.998
(Variació interanual)  7,7 %  12,8 %
IndicadorPoblació ocupada en la construcció. Per situació professional    II/2017     III/2017 
Total (milers de persones)  208,1  215,6
(Variació interanual)  11,5 %  12,6 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T

Sou aquí: