Índex de costos de construirM RSS 

Catalunya. 2015
        Valor        Variació (%)
           2013           2014           2015           2013           2014           2015
Índex general   190,5   188,0   180,0   -0,7   -1,3-4,3
Edificació   183,4   181,3   175,5   -0,5   -1,1-3,2
Obra civil   211,3   207,9   193,1   -1,1   -1,6-7,1
Unitats: Base desembre 1994=100.

Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.

Notes:

- Les dades del darrer any són provisionals.

- Indicador pendent d'actualitzar, en espera de la revisió de la metodologia.


Comentari

L'índex de costos de construir a Catalunya, l'any 2015, va disminuir un 4,3% respecte a l'any anterior. Per tipologia de l'obra, van registrar decrements anuals tant l'edificació (-3,2%) com l'obra civil (-7,1%).

Data de publicació:

Darrer període (2015): 14 de març del 2016.

Més informació a:

 Índex de costos de construir. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: