Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus correntsM RSS 

Catalunya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general   86,0   86,6   86,0   1,3   0,8-0,7
Alimentació   89,6   90,4   89,6   0,0   1,0-0,9
Resta de productes   83,5   84,1   83,6   2,3   0,7-0,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. 2017
        Índex (mitjana anual)        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Índex general   91,5   94,2   97,1   4,1   2,93,2
Alimentació   95,5   96,2   97,8   0,4   0,71,7
Resta de productes   89,5   93,1   96,7   5,9   3,93,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.

Notes:

Els índexs de Catalunya i d'Espanya estan dissenyats amb metodologies diferents, ja que l'INE inclou tant les grans superfícies no especialitzades com les especialitzades. Això fa que la comparabilitat dels resultats no sempre es pugui fer de forma directa.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

L'índex de vendes en grans superfícies de Catalunya (base 2010=100) a preus corrents va baixar l'any 2017 un 0,7% respecte a l'any anterior. Les vendes de productes alimentaris van disminuir un 0,9% i les de la resta de productes un 0,6% interanual. Al conjunt d'Espanya les vendes en grans superfícies va créixer un 3,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 31 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Comerç · Serveis
 Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Persones ocupades en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en els serveis. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). A preus corrents T

Sou aquí: