Matriculació de vehicles industrials. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total vehicles industrials   22.962   31.067   33.062   27,8   35,36,4
     importació   19.131   27.210   :   24,1   42,2..
     fabricació nacional   3.831   3.856   :   49,6   0,7..
     vendes organismes oficials   0   1   :   ..   ....
Total vehicles   193.901   243.990   270.754   19,8   25,811,0
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total vehicles industrials   137.542   179.963   191.280   27,8   30,86,3
     importació   103.876   151.840   :   25,6   46,2..
     fabricació nacional   33.635   28.106   :   35,3   -16,4..
     vendes organismes oficials   31   17   :   ..   -45,2..
Total vehicles   1.146.125   1.417.173   1.589.925   20,8   23,612,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

: No disponible.

Les dades del 2016 són provisionals.


Comentari

L'any 2016 (segons dades provisionals) es van matricular a Catalunya 33.062 vehicles industrials, un 6,6% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre total de vehicles matriculats, s'observa un increment de l'11,2%. A Espanya, el nombre total de vehicles industrials matriculats va registrar una variació anual del 6,6% i el total de vehicles del 12,5%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 16 de gener del 2017.

Sèries revisades amb data 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: