Matriculació de vehicles industrials. Per procedènciaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total vehicles industrials   31.067   33.022   34.588   35,3   6,34,7
     importació   27.210   28.791   :   42,2   5,8..
     fabricació nacional   3.856   4.226   :   0,7   9,6..
     vendes organismes oficials   1   5   :   ..   400,0..
Total vehicles   243.990   270.753   281.328   25,8   11,03,9
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Total vehicles industrials   179.963   190.899   207.615   30,8   6,18,8
     importació   151.840   163.850   :   46,2   7,9..
     fabricació nacional   28.106   27.029   :   -16,4   -3,8..
     vendes organismes oficials   17   20   :   -45,2   17,6..
Total vehicles   1.417.173   1.589.876   1.704.237   23,6   12,27,2
Unitats: Nombre de vehicles.

Font: Direcció General de Trànsit.

: No disponible.

Les dades del 2017 són provisionals.


Comentari

L'any 2017 (segons dades provisionals) es van matricular a Catalunya 34.588 vehicles industrials, un 4,7% més que l'any anterior. Pel que fa al nombre total de vehicles matriculats, s'observa un increment del 3,9%. A Espanya, el nombre total de vehicles industrials matriculats va registrar una variació anual del 8,8% i el total de vehicles del 7,2%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 15 de gener del 2018.

Més informació a:

 Matriculació de vehicles industrials. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: