Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Règim general i mineria del carbó. Total   2.300,6   2.392,3   2.497,0   1,8   4,04,4
     Agricultura   7,9   8,3   8,6   5,7   4,73,8
     Indústria   392,8   400,7   411,8   0,1   2,02,8
     Construcció   97,9   105,4   113,3   -3,1   7,77,4
     Serveis   1.799,5   1.875,9   1.961,6   2,5   4,24,6
     No classificats   2,5   2,0   1,7   ..   ....
Autònoms. Total   527,3   537,5   543,8   1,9   1,91,2
     Agricultura   24,6   24,4   24,2   -0,9   -0,9-0,8
     Indústria   44,9   46,1   46,9   0,7   2,71,8
     Construcció   64,6   65,9   65,8   -0,4   2,00,0
     Serveis   393,2   401,2   406,9   2,6   2,01,4
     No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Afiliació total (1)   2.925,1   3.027,3   3.139,2   1,7   3,53,7
     Agricultura   56,8   57,2   58,2   -0,7   0,71,8
     Indústria   437,7   446,8   458,8   0,2   2,12,7
     Construcció   162,5   171,3   179,2   -2,0   5,44,6
     Serveis   2.265,6   2.350,0   2.441,3   2,4   3,73,9
     No classificats   2,5   2,0   1,7   -23,2   -20,1-16,6
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Règim general i mineria del carbó. Total   12.157,7   12.619,3   13.078,8   1,6   3,83,6
     Agricultura   53,6   56,8   58,6   6,1   6,03,2
     Indústria   1.785,7   1.828,4   1.882,5   0,1   2,43,0
     Construcció   622,0   661,2   686,8   -1,9   6,33,9
     Serveis   9.681,6   10.060,8   10.440,6   2,1   3,93,8
     No classificats   14,8   12,1   10,3   ..   ....
Autònoms. Total   3.096,6   3.156,3   3.185,8   2,3   1,90,9
     Agricultura   266,3   266,7   266,2   0,1   0,1-0,2
     Indústria   230,2   233,2   235,7   0,3   1,31,1
     Construcció   353,1   360,4   362,6   -0,2   2,10,6
     Serveis   2.247,0   2.296,1   2.321,2   3,1   2,21,1
     No classificats   0,0   0,0   0,0   ..   ....
Afiliació total (1)   16.491,7   17.017,3   17.518,4   1,6   3,22,9
     Agricultura   1.105,5   1.111,2   1.122,1   0,4   0,51,0
     Indústria   2.016,9   2.062,5   2.119,3   0,1   2,32,8
     Construcció   975,3   1.021,9   1.049,8   -1,3   4,82,7
     Serveis   12.379,1   12.809,6   13.216,9   2,3   3,53,2
     No classificats   14,8   12,1   10,3   -22,4   -18,3-14,9
Unitats: Milers d'afiliacions.

Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Notes:

- L'afiliació total inclou el règim general i els règims especials de la mineria del carbó, agrari, d'empleats de la llar, de treballadors autònoms i de treballadors del mar.

- El règim general no inclou el sistema especial agrari i el sistema especial de la llar.


Comentari

Durant l'any 2016 la mitjana anual d'afiliats al règim general i de mineria del carbó, a Catalunya, va ser de 2.497 milers de afiliacions, xifra que suposa una variació interanual positiva del 4,4%. El sector serveis, que aplega la majoria de les afiliacions, augmenta un 4,6%. El nombre d'afiliacions d'autònoms va créixer un 1,2% interanual. Pel que fa a la afiliació total a Catalunya, va pujar un 3,7% respecte a un any enrere. L'afiliació total en els sector serveis (el més nombrós) va créixer un 3,9%. A Espanya, l'any 2016 el nombre d'afiliats al règim general i de mineria del carbó va augmentar un 3,6% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 17 de gener del 2017.

Més informació a:

 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població activa i taxa d'activitat. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada i taxa d'ocupació. Per sexe i grups d'edat T
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població desocupada i taxa d'atur. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada i taxa de salarització. Per sexe i grups d'edat T
 Població assalariada. Per sectors d'activitat i sexe T
 Població assalariada. Per sector contractant i sexe T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral per treballador i any. Per grandària de les unitats T
 Cost laboral per treballador i any. Per components T
 Salaris pactats en acords col·lectius T
 Salari brut anual. Per sexe, grups d'edat i nacionalitat T
 Salari brut anual. Per sexe i percentils T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i sectors d'activitat T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus d'ocupació T
 Salari brut anual i guany per hora. Per sexe i tipus de contracte T
 Salari brut anual. Per sexe i tipus de jornada T
 Relació amb l'activitat de la població de 16 a 29 anys T
 Vagues. Participants i jornades no treballades. Per províncies T
 Accidents de treball amb baixa. Per sectors econòmics T

Sou aquí: