Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. II trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   19.590   10,949,3
Indústria   1.614   14,613,5
Construcció   727   12,51.354,0
Serveis   17.249   10,548,1
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. II trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   82.826   5,79,2
Indústria   6.234   1,9-1,2
Construcció   3.218   5,4219,9
Serveis   73.374   6,17,1
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el segon trimestre del 2017 han estat 19.590, xifra que suposa un increment del 10,9% respecte al trimestre anterior i del 49,3% respecte al mateix trimestre de l'any 2016. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, augmenten un 10,5% intertrimestral, i un 48,1% en termes interanuals. La construcció i la indústria també augmenten tant en termes intertrimestrals com en termes interanuals. A Espanya hi ha hagut 82.826 llocs de treball vacants, un 5,7% més que el trimestre anterior i un 9,2% més que el segon trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (II trimestre 2017): 15 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: