Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   17.413   -11,119,5
Indústria   2.091   29,676,0
Construcció   374   -48,6159,7
Serveis   14.949   -13,312,9
Unitats: Nombre.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
                Variació        Variació
        Valor        trimestral %        interanual %
Total   82.546   -0,321,3
Indústria   6.589   5,720,8
Construcció   1.399   -56,5-37,8
Serveis   74.559   1,623,5
Unitats: Nombre.

Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.


Comentari

Els llocs de treball vacants a Catalunya en el tercer trimestre del 2017 han estat 17.413, xifra que suposa un decrement del 11,1% respecte al trimestre anterior i un augment del 19,5% respecte al mateix trimestre de l'any 2016. Els serveis, que apleguen la majoria de llocs vacants, disminueixen un 13,3% intertrimestral, i augmenten un 12,9% en termes interanuals. La construcció baixa en termes intertrimestrals i puja en termes interanuals i la indústria augmenta tant en termes intertrimestrals com en termes interanuals. A Espanya hi ha hagut 82.546 llocs de treball vacants, un 0,3% menys que el trimestre anterior i un 21,3% més que el tercer trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 18 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Estadístiques de cost laboral. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: