Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Despesa total (M€)   :   :   17.466,8   :   :4,0
Despesa mitjana per persona (€)   :   :   962,9   :   :-0,4
Despesa mitjana diària per persona (€)   :   :   162,0   :   :13,4

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.


Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Despesa total (M€)   :   :   77.415,5   :   :9,2
Despesa mitjana per persona (€)   :   :   1.027,9   :   :-1,1
Despesa mitjana diària per persona (€)   :   :   129,0   :   :4,1

Font: INE. Enquesta de despesa turística.


Comentari

Els turistes estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya, segons dades definitives, van fer una despesa total a Catalunya de 17.466,8 milions d'euros l'any 2016, un 4% més respecte a l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 962,9 euros (que suposa un decrement del 0,4%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 162 euros, un 13,4% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 77.415,5 milions d'euros, un 9,2% més que l'any 2015. La despesa per persona i viatge va disminuir un 1,1%, mentre que la despesa mitjana diària per persona va augmentar un 4,1%.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 3 de febrer del 2017.

Sèries revisades amb data 9 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: