Turistes estrangers. Despesa declaradaM RSS 

Catalunya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Despesa total (M€)   :   17.466,8   19.151,9   :   4,09,6
Despesa mitjana per persona (€)   :   962,9   1.005,5   :   -0,44,4
Despesa mitjana diària per persona (€)   :   162,0   169,0   :   13,43,8

Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.

: No disponible.

Notes:

- Es considera la despesa dels turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.

- Les taxes de variació de l'any 2016 són taxes enllaçades facilitades per l'INE.

- Les dades del darrer any són provisionals.

Amunt
Espanya. 2017
        Valor        Variació (%)
           2015           2016           2017           2015           2016           2017
Despesa total (M€)   :   77.415,5   86.822,8   :   9,212,2
Despesa mitjana per persona (€)   :   1.027,9   1.061,6   :   -1,13,3
Despesa mitjana diària per persona (€)   :   130,0   137,0   :   4,15,3

Font: INE. Enquesta de despesa turística.

: No disponible.

Nota:

- Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

Els turistes estrangers que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya, segons dades provisionals, van fer una despesa total a Catalunya de 19.151,9 milions d'euros l'any 2017, un 9,6% més respecte a l'any anterior. La despesa mitjana per persona va ser de 1.005,5 euros (que suposa un increment del 4,4%) i la despesa mitjana diària per persona va ser de 169 euros, un 3,8% més. A Espanya, la despesa declarada pels turistes estrangers va ascendir a 86.822,8 milions d'euros, un 12,2% més que l'any 2016. La despesa per persona i viatge va augmentar un 3,3%, i la despesa mitjana diària per persona ho va fer un 5,3%.

Data de publicació:

Darrer període (2017): 1 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Despesa del turisme estranger. Idescat.
 Turistes estrangers. Despesa declarada. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Turisme
 Establiments hotelers. Viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Viatgers. Per procedència T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Establiments hotelers. Pernoctacions. Per procedència T
 Establiments hotelers. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Indicadors de rendibilitat del sector hoteler T
 Càmpings. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Càmpings. Viatgers. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Pernoctacions. Per marques turístiques i categories T
 Càmpings. Grau d'ocupació. Per marques turístiques i categories T
 Turisme rural. Viatgers i pernoctacions. Per procedència T
 Turisme rural. Viatgers. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Pernoctacions. Per marques turístiques T
 Turisme rural. Grau d'ocupació. Per marques turístiques T
 Visitants estrangers. Turistes i excursionistes. T
 Turistes estrangers. Per país de residència habitual T
 Turistes estrangers. Despesa declarada T
 Visitants estrangers (sèrie anual 2004-2015). Turistes i altres visitants. Per procedència T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2001-2015). Motiu i característiques del viatge T
 Turistes estrangers (sèrie anual 2004-2015). Despesa declarada T
 Allotjaments turístics. Places T

Sou aquí: