Empreses · Finances 

Índex

Empreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídica
Establiments. Per sector d'activitat i dimensió
Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils
Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs
Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió


IndicadorEmpreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídica    2015     2016 
Total  594.498  606.512
(Variació)  1,4 %  2,0 %
IndicadorEstabliments. Per sector d'activitat i dimensió    2015     2016 
Total  656.832  670.254
(Variació)  1,4 %  2,0 %
IndicadorCreació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils    2015     2016 
Nombre de societats mercantils creades  18.753  22.246
(Variació)  5,2 %  18,6 %
IndicadorProcediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs    2015     2016 
Total  1.108  1.076
(Variació)  -27,7 %  -2,9 %
IndicadorProcediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió    2015     2016 
Total  981  869
(Variació)  -28,9 %  -11,4 %
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Empreses · Finances
 Empreses. Per sector d'activitat, dimensió i condició jurídica T
 Establiments. Per sector d'activitat i dimensió T
 Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils T
 Procediment concursal. Deutors. Per naturalesa jurídica i tipus de concurs T
 Procediment concursal. Empreses. Per activitat econòmica i dimensió T