Educació 

Índex

Alumnes matriculats. Per nivells educatius
Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi
Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe
Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe

Abandonament prematur dels estudis. Per sexe
Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe
Despesa pública en educació respecte al PIBIndicadorAlumnes matriculats. Per nivells educatius. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (nombre)  1.586.145  10.160.738  :  :
 
IndicadorEstudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (nombre)  321.540  1.968.702  :  :
 
IndicadorPoblació de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  73,8  70,3 (p)  81,4 (p)  83,1 (p)
Dones (%)  78,6  76,1 (p)  84,1 (p)  85,4 (p)
Homes (%)  69,1  64,6 (p)  78,7 (p)  80,8 (p)
(p) Provisional.
IndicadorPoblació de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  43,1  40,1  37,6  39,1
Dones (%)  50,4  46,6  42,1  43,9
Homes (%)  35,4  33,5  33,0  34,4
IndicadorAbandonament prematur dels estudis. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  18,0  19,0  11,1  10,7
Dones (%)  14,2  15,1  9,3  9,2
Homes (%)  21,6  22,7  12,9  12,2
IndicadorFormació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (%)  7,4  9,5 (p)  11,1 (p)  10,8 (p)
Dones (%)  8,3  10,4 (p)  11,9 (p)  11,7 (p)
Homes (%)  6,4  8,7 (p)  10,3 (p)  9,8 (p)
(p) Provisional.
IndicadorDespesa pública en educació respecte al PIB. 2015    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
% del PIB (base 2000)  3,7 (p)  :  :  :
 
(p) Provisional.
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Educació
 Alumnes matriculats. Per nivells educatius T
 Estudiants de nivell terciari. Per àmbits d'estudi T
 Població de 20 a 24 anys amb estudis de nivell secundari. Per sexe T
 Població de 30 a 34 anys amb estudis de nivell terciari. Per sexe Europa 2020 T
 Abandonament prematur dels estudis. Per sexe Europa 2020 T
 Formació permanent de la població de 25 a 64 anys. Per sexe T
 Despesa pública en educació respecte al PIB T

Sou aquí: