Projeccions 

Índex

Població projectada a 1 de gener


IndicadorPoblació projectada a 1 de gener. 2050    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Habitants  7.939.176  45.543.565  :  525.527.890
 
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Projeccions
 Població projectada a 1 de gener T

Sou aquí: