Xifres de població 

Índex

Densitat de població
Població a 1 de gener. Per sexe
Població a 1 de gener. Per grups d'edat
Dones per cada 100 homes
Creixement total de la població


IndicadorDensitat de població. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Hab./km2  232,9 (p)  :  :  :
 
(p) Provisional.
IndicadorPoblació a 1 de gener. Per sexe. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Total (persones)  7.477.131 (p)  46.528.966 (p)  341.008.867 (bep)  511.805.088 (bep)
Homes (% sobre el total)  49,0  :  :  :
Dones (% sobre el total)  51,0  :  :  :
IndicadorPoblació a 1 de gener. Per grups d'edat. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
De 25 a 49 anys (% sobre la població total)  36,6 (p)  :  :  :
 
(p) Provisional.
IndicadorDones per cada 100 homes. 2017    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Dones per cada 100 homes (a 1 de gener)  104,1 (p)  :  :  :
 
(p) Provisional.
IndicadorCreixement total de la població. 2016    Catalunya     Espanya     Zona euro     Unió Europea 
Taxa per 1.000 habitants  3,9 (p)  1,9 (p)  3,3 (bep)  3,0 (bep)
 
(p) Provisional.
Seleccioneu un indicador T=Taula

Capítol actual Xifres de població
 Densitat de població T
 Població a 1 de gener. Per sexe T
 Població a 1 de gener. Per grups d'edat T
 Dones per cada 100 homes T
 Creixement total de la població T

Sou aquí: