Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Valor al mes de desembre
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total indústria      
Indicador de clima industrial   -8,1   -3,4   -2,0   -9,0   1,50,6
Cartera de comandes total   -21,4   -12,7   -9,4   -25,5   -7,0-3,6
Estoc de productes acabats   6,2   4,9   5,9   7,2   -1,34,0
Tendència de la producció   3,4   7,4   9,4   5,7   10,49,6
Béns d'inversió      
Indicador de clima industrial   -11,7   -0,5   4,3   -9,6   9,60,5
Cartera de comandes total   -35,1   -15,6   -8,3   -42,6   -9,60,3
Estoc de productes acabats   -1,9   -2,1   -2,8   0,6   -16,72,3
Tendència de la producció   -1,8   12,1   18,6   14,4   21,63,5
Béns intermedis      
Indicador de clima industrial   -9,0   -4,5   -4,7   -14,6   2,30,5
Cartera de comandes total   -22,0   -11,7   -12,9   -27,9   -1,0-9,2
Estoc de productes acabats   12,7   9,1   8,2   16,3   4,52,8
Tendència de la producció   7,6   7,3   7,1   0,2   12,313,6
Béns de consum      
Indicador de clima industrial   -5,0   -4,1   -3,1   -4,3   -4,5-1,0
Cartera de comandes total   -13,5   -12,3   -7,0   -15,5   -13,7-2,1
Estoc de productes acabats   4,6   5,2   8,4   3,0   5,18,5
Tendència de la producció   3,0   5,2   6,2   5,5   5,47,5
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. 2016
        Valor (mitjana anual)        Valor al mes de desembre
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Total indústria      
Indicador de clima industrial   -7,6   -0,9   -2,4   -6,5   2,1-2,8
Cartera de comandes total   -16,3   -5,4   -5,4   -15,1   -1,8-2,8
Estoc de productes acabats   9,3   6,2   7,8   8,9   4,06,9
Tendència de la producció   2,8   8,9   6,1   4,5   12,01,4
Béns d'inversió      
Indicador de clima industrial   -5,7   3,9   2,9   -2,1   9,2-1,3
Cartera de comandes total   -16,5   0,2   -0,2   -14,9   6,20,4
Estoc de productes acabats   1,6   0,8   -2,9   2,6   -9,7-0,1
Tendència de la producció   1,2   12,3   6,0   11,1   11,6-4,3
Béns intermedis      
Indicador de clima industrial   -11,9   -3,8   -6,6   -14,3   -2,9-5,5
Cartera de comandes total   -21,8   -10,5   -11,4   -25,5   -12,1-8,9
Estoc de productes acabats   17,2   9,3   13,7   18,4   9,011,1
Tendència de la producció   3,4   8,2   5,4   1,0   12,33,6
Béns de consum      
Indicador de clima industrial   -3,3   -0,4   -0,7   -3,8   2,3-1,5
Cartera de comandes total   -9,2   -3,1   -1,4   -13,7   3,4-1,1
Estoc de productes acabats   4,1   6,7   8,2   2,2   8,16,9
Tendència de la producció   3,3   8,7   7,6   4,4   11,53,4
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.

Advertiment: En les sèries publicades el 17 de gener del 2013, totes les dades dels anys 1995 a 2001 eren errònies per un problema tècnic en la càrrega. S'han esmenat el 15 de febrer del 2013.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya es va situar l'any 2016 en un saldo mitjà de -2, és a dir, 1,4 punts per sobre del de l'any anterior. Aquest saldo reflecteix un augment en la confiança empresarial respecte a l'any anterior, ja que van créixer tant la cartera de comandes com la tendència de la producció. No obstant, també augmenten els estocs. Per tipus de béns, registren augments respecte al 2015 els béns d' inversió (4,8 punts) i béns de consum (1 punt). Els béns intermedis baixen 0,2 punts. A Espanya, l'ICI presenta un empitjorament respecte al 2015, amb un saldo mitjà de respostes de -2,4 punts, és a dir, 1,5 punts per sota del d'un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 12 de gener del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Volum de negoci en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes T
 Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Despeses de personal en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Inversió industrial T
 Matriculació de vehicles industrials. Per procedència T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T

Sou aquí: