Indicadors del cimentM RSS 

Catalunya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Consum de ciment   1.455,0   1.544,6   1.637,2   -0,9   6,26,0
Producció de clínquer   3.650,4   3.627,5   :   34,4   -0,6..
Producció de ciment   2.248,2   2.280,3   2.528,8   14,5   1,410,9
Vendes de ciment gris   1.227,7   1.292,2   1.347,2   -8,7   5,24,3
Importacions totals   32,0   52,4   35,7   218,1   64,0-32,0
     importacions de clínquer   2,2   0,4   :   -21,3   -81,5..
     importacions ciment   29,7   52,0   :   313,1   75,0..
Exportacions totals   2.787,9   2.454,1   2.638,5   78,4   -12,07,5
     exportacions de clínquer   1.712,4   1.482,7   :   92,8   -13,4..
     exportacions ciment   1.075,5   971,4   :   59,4   -9,7..
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen; Ciment Català.

: No disponible.
Amunt
Espanya. 2016
        Valor        Variació (%)
           2014           2015           2016           2014           2015           2016
Consum de ciment   10.833,2   11.492,0   11.140,6   0,8   6,1-3,1
Producció de clínquer   16.969,0   17.700,5   17.039,4   16,2   4,3-3,7
Producció de ciment   14.554,0   15.077,0   14.053,2   6,0   3,6-6,8
Vendes de ciment gris   12.800,3   12.837,0   10.509,8   7,7   0,3-18,1
Importacions totals   447,6   447,3   357,2   10,3   -0,1-20,1
     importacions de clínquer   103,6   51,4   7,1   -2,4   -50,4-86,1
     importacions ciment   343,9   395,9   350,1   14,8   15,1-11,6
Exportacions totals   9.656,8   9.306,7   9.782,6   32,5   -3,65,1
     exportacions de clínquer   5.565,5   5.367,1   5.634,4   40,4   -3,65,0
     exportacions ciment   4.091,3   3.939,6   4.148,3   23,0   -3,75,3
Unitats: Milers de tones.

Font: Oficemen.

Les dades del darrer any són provisionals.


Comentari

El consum de ciment a Catalunya l'any 2016 va créixer un 6% interanual. La producció de ciment va augmentar respecte a un any enrere un 10,9%. Quant a les vendes de ciment gris, s'observa una variació interanual del 4,3%. Les importacions totals mostren un decrement del 32% mentre que les exportacions totals van créixer un 7,5%, si es compara amb les d'un any enrere. A Espanya, el consum de ciment va baixar un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (2016): 26 de gener del 2017.

Més informació a:

 Indicadors de ciment. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Construcció
 Habitatges en construcció (visats d'obra) T
 Licitació oficial d'obres (data de publicació) T
 Licitació oficial d'obres (data d'obertura) T
 Índex de costos de construir T
 Indicadors del ciment T
 Hipoteques immobiliàries. Nombre, capital i cancel·lacions. Per tipus de finques T

Sou aquí: