Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Catalunya. III trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   58.283   0,83,4
Valor afegit brut   53.513   0,83,3
     Agricultura   459   -1,5-2,5
     Indústria   11.310   1,63,7
     Construcció   2.615   2,16,4
     Serveis   39.129   0,53,1
          Comerç, transport i hostaleria   13.713   0,53,3
          Act. immobiliàries, professionals i altres   17.825   0,52,8
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   7.591   0,53,7
Impostos nets sobre productes   4.770   0,83,8

Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).

Amunt
Espanya. III trimestre 2017
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   292.541   0,83,1
Valor afegit brut (1)   265.026   0,73,0
     Agricultura   7.673   1,25,0
     Indústria   47.565   0,43,5
     Construcció   15.234   1,14,9
     Serveis   194.554   0,82,7
          Comerç, transport i hostaleria   62.767   1,03,3
          Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   83.554   0,93,0
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   48.233   0,21,2
Impostos nets sobre productes   27.515   1,04,4

Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

En aquest moment està disponible el PIB. Oferta. Avanç del IV trimestre del 2017.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2017, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives la indústria (3,7%), la construcció (6,4%) i els serveis (3,1%). En sentit contrari, l'agricultura disminueix un 2,5%. Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,8% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,8% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3,1% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2017): 15 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Comptabilitat trimestral (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Indicadors anuals. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Nota de Conjuntura Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: