Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitatM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   56.632   0,52,8
Valor afegit brut   52.066   0,52,8
     Agricultura   449   0,99,2
     Indústria   10.836   0,63,9
     Construcció   2.479   1,95,0
     Serveis   38.302   0,32,3
          Comerç, transport i hostaleria   13.348   0,21,4
          Act. immobiliàries, professionals i altres   17.372   0,02,5
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   7.582   1,43,4
Impostos nets sobre productes   4.566   0,42,9

Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).

Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Valor en preus        Variació intertrimestral        Variació interanual
        corrents (M€)        en volum (%)        en volum (%)
PIB   282.790   0,73,0
Valor afegit brut (1)   256.759   0,73,0
     Agricultura   6.937   3,82,9
     Indústria   45.997   1,32,2
     Construcció   14.398   0,13,0
     Serveis   189.427   0,53,1
          Comerç, transport i hostaleria   60.171   0,84,2
          Act. immobiliàries, professionals i altres (1)   81.086   0,53,0
          Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials   48.170   0,22,1
Impostos nets sobre productes   26.031   0,53,6

Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 2,8% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives l'agricultura (9,2%), la indústria (3,9%), la construcció (5%) i els serveis (2,3%). Els impostos nets sobre els productes pugen un 2,9% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,5% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 16 de març del 2017.

Més informació a:

 Comptabilitat trimestral (PIB). Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Indicadors d'estructura econòmica. Idescat.
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç. Indicadors de conjuntura econòmica. Idescat.
 Nota de Conjuntura Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB). Idescat.
 Contabilidad Nacional Trimestral de España. INE.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T