Producte interior brut (PIB). Base 2010. OfertaM RSS 

Catalunya. III trimestre 2016
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        corregit        dades
        d'estacionalitat        brutes        d'estacionalitat        brutes
PIB. Variació interanual   3,4   3,3   3,54,1
Agricultura   0,1   0,5   0,1-0,8
Indústria   5,4   7,8   4,59,0
Construcció   3,1   -2,2   3,6-7,9
Serveis   2,9   2,3   3,33,9
Impostos nets sobre productes   3,7   5,5   3,70,8
     
PIB. Variació intertrimestral   0,7   -1,7   0,83,5
Unitats: % en volum.

Font: Idescat.

Amunt
Espanya. III trimestre 2016
        Trimestre actual        Trimestre anterior
        corregit        dades        corregit        dades
        d'estacionalitat        brutes        d'estacionalitat        brutes
PIB. Variació interanual   3,2   3,3   3,43,5
Agricultura   2,5   2,3   2,42,4
Indústria   1,9   1,8   3,13,5
Construcció   2,7   2,8   1,62,1
Serveis   3,4   3,5   3,63,6
Impostos nets sobre productes   4,5   4,7   4,24,1
     
PIB. Variació intertrimestral   0,7   -2,6   0,86,0
Unitats: % en volum.

Font: INE.

En aquest moment està disponible el PIB. Oferta. Avanç del IV trimestre del 2016.


Comentari

El producte interior brut (PIB) creix un 3,4% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2016, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives l'agricultura (0,1%), la indústria (5,4%), la construcció (3,1%) i els serveis (2,9%). Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,7% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,7% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (III trimestre 2016): 15 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Avanç del PIB. Nota de Conjuntura Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T