Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat. AvançM RSS 

Els resultats del PIB. Base 2010. Oferta. Avanç s'ofereixen només quan la seva estimació és més recent que les dades de la Comptabilitat trimestral de Catalunya.

Segons el calendari de difusió de l'any 2018:

PIBAVN: Avanç de la variació del PIB

PIBT: Comptabilitat trimestral (PIB)

Quan no s'ofereixen les dades de l'Avanç del PIB, els usuaris trobaran les estimacions de l'evolució trimestral del PIB de Catalunya a la Comptabilitat trimestral.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta T
 Producte interior brut (Base 2010). Demanda T
 Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Avanç T

Sou aquí: