Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. AvançM RSS 

Catalunya. IV trimestre 2016
        Corregit d'estacionalitat
        I/2016        II/2016        III/2016        IV/2016
PIB. Variació interanual   3,8 (r)   3,7 (r)   3,5 (r)3,1 (a)
Agricultura   3,7 (r)   8,2 (r)   10,7 (r)11,3 (a)
Indústria   4,2 (r)   4,9 (r)   5,9 (r)5,8 (a)
Construcció   4,5 (r)   3,5 (r)   3,0 (r)3,7 (a)
Serveis   3,6 (r)   3,2 (r)   2,6 (r)2,1 (a)
     
PIB. Variació intertrimestral   0,9 (r)   0,8 (r)   0,7 (r)0,6 (a)
Unitats: % en volum.

Font: Avanç del PIB: Idescat i Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Resta de trimestres: Idescat.

(a) Dades avançades.
(r) Dades revisades de la Comptabilitat trimestral en la data d'estimació de l'Avanç del PIB.
Amunt
Espanya. IV trimestre 2016
        Corregit d'estacionalitat
        I/2016        II/2016        III/2016        IV/2016
PIB. Variació interanual   3,4   3,4   3,23,0
Agricultura   4,3   2,4   2,5:
Indústria   3,0   3,1   1,9:
Construcció   1,7   1,6   2,7:
Serveis   3,4   3,6   3,4:
     
PIB. Variació intertrimestral   0,8   0,8   0,70,7
Unitats: % en volum.

Font: INE.


(:) L'INE no difon les dades avançades del PIB per sectors.


Comentari

El producte interior brut corregit d'efectes estacionals i de calendari creix un 3,1% interanual a Catalunya al quart trimestre del 2016 (segons l'avanç amb base 2010). Per sectors d'activitat, augmenten la indústria (5,8%), la construcció (3,7%), els serveis (2,1%) i l'agricultura (11,3%). A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat puja un 3% interanual. En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat a Catalunya creix un 0,6% respecte al tercer trimestre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (IV trimestre 2016): 6 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Producte interior brut. Base 2010. Oferta. Indicador de conjuntura econòmica. Idescat.
 Producte interior brut. Base 2010. Oferta. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Avanç del PIB. Nota de Conjuntura Econòmica. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.
 Comptes econòmics anuals de Catalunya. Idescat.
 Sistema Europeu de Comptes 2010 (SEC 2010). Eurostat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Macromagnituds
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Demanda T
 Producte interior brut (PIB). Base 2010. Oferta. Avanç T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Oferta T
 Producte interior brut (PIB). Base 2008. Demanda T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Oferta T
 Producte interior brut (PIB pm). Base 2000. Demanda T