Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,5   0,03,3
Energia   98,1   0,94,3
Productes industrials   103,1   -0,13,1
     béns de consum   98,5   -0,22,4
          consum durador   64,0   13,815,8
          consum no durador   101,3   -0,81,8
     béns d'equipament   110,5   -0,94,4
          estr.metàl·liques i material transport   105,2   -2,12,5
          maquinària i altres   117,5   0,56,6
     béns intermedis   104,0   0,53,1
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   97,5   1,23,9
          altres béns intermedis   107,4   0,12,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   94,4   -1,72,6
Energia   85,5   -1,65,4
Productes industrials   92,7   -1,73,1
     béns de consum   91,3   -3,8-0,1
          consum durador   71,8   4,26,6
          consum no durador   93,6   -4,4-0,6
     béns d'equipament   104,2   -2,21,2
     béns intermedis   95,8   0,44,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, no presenta a Catalunya cap variació al febrer del 2017. Per grans sectors industrials, augmenta l'energia (0,9%), i disminueixen els productes industrials en 0,1%. Dins d'aquests productes, els béns de consum disminuiexen un 0,2%, els béns d'equipament baixen un 0,9% i els béns intermedis augmenten un 0,5%. A Espanya, l'IPI disminueix un 1,7% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T