Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   108,8   0,22,9
Energia   101,4   -0,12,3
Productes industrials   110,0   0,22,9
     béns de consum   103,6   -2,11,5
          consum durador   65,6   15,924,9
          consum no durador   106,6   -2,80,5
     béns d'equipament   116,1   -0,21,9
          estr.metàl·liques i material transport   105,3   -2,1-0,3
          maquinària i altres   130,3   2,04,4
     béns intermedis   113,6   3,05,1
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   107,3   6,06,5
          altres béns intermedis   116,9   1,64,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   101,2   0,21,8
Energia   91,3   -2,60,7
Productes industrials   99,3   -0,31,6
     béns de consum   98,9   -2,80,5
          consum durador   76,5   2,36,5
          consum no durador   101,5   -3,20,0
     béns d'equipament   109,4   1,40,9
     béns intermedis   103,5   3,74,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 0,2% al setembre del 2017. Per grans sectors industrials, baixen l'energia (-0,1%) i pugen els productes industrials (0,2%). Dins d'aquests productes els béns de consum i els béns d'equipament mostren decrements del 2,1% i del 0,2% respectivament, mentre mostren increments els béns intermedis (3%). A Espanya, l'IPI augmenta un 0,2% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 8 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: