Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   117,1   7,83,8
Energia   96,2   9,22,6
Productes industrials   120,4   7,64,0
     béns de consum   112,7   5,02,3
          consum durador   74,9   24,625,3
          consum no durador   115,6   4,11,4
     béns d'equipament   136,1   12,94,0
          estr.metàl·liques i material transport   122,7   7,61,6
          maquinària i altres   153,7   19,16,5
     béns intermedis   119,9   7,15,8
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   109,6   1,66,3
          altres béns intermedis   125,3   9,85,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   106,0   4,72,6
Energia   94,5   5,10,9
Productes industrials   103,8   4,82,3
     béns de consum   103,4   0,51,0
          consum durador   80,1   -0,66,0
          consum no durador   106,1   0,60,6
     béns d'equipament   117,2   6,62,3
     béns intermedis   107,5   6,85,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 7,8% al novembre del 2017. Per grans sectors industrials, pugen l'energia (9,2%) i els productes industrials (7,6%). Dins d'aquests productes mostren increments tant els béns de consum (5%) com els d'equipament (12,9%) i els intermedis (7,1%). A Espanya, l'IPI augmenta un 4,7% amb relació a un any enrere. Si es consideren els onze primers mesos del 2017, l'IPI creix un 3,8% a Catalunya i un 2,6% a Espanya respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 11 de gener del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: