Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   112,4   2,42,7
Energia   121,2   1,92,4
Productes industrials   111,1   2,52,7
     béns de consum   103,6   -1,21,3
          consum durador   70,4   25,425,6
          consum no durador   106,2   -2,20,3
     béns d'equipament   116,2   -1,11,0
          estr.metàl·liques i material transport   100,4   -6,5-1,0
          maquinària i altres   137,0   4,73,3
     béns intermedis   116,4   8,95,3
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   113,9   7,86,9
          altres béns intermedis   117,8   9,54,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   103,0   2,02,0
Energia   111,3   0,61,3
Productes industrials   104,6   1,71,9
     béns de consum   98,5   -0,50,7
          consum durador   76,7   5,28,0
          consum no durador   101,0   -0,90,1
     béns d'equipament   104,6   2,10,8
     béns intermedis   101,1   5,04,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 2,4% al juliol del 2017. Per grans sectors industrials, pugen tant l'energia (1,9%) com els productes industrials (2,5%). Dins d'aquests productes els béns de consum i els béns d'equipament disminueixen un (-1,2%) i un (-1,1%) respectivament i mostra un increment els béns intermedis en un 8,9%. A Espanya, l'IPI augmenta un 2% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 8 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: