Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   108,7   3,95,7
Energia   108,1   7,91,3
Productes industrials   108,8   3,36,4
     béns de consum   106,3   -1,63,5
          consum durador   118,9   5,78,5
          consum no durador   105,7   -1,93,2
     béns d'equipament   115,2   8,210,6
          estr.metàl·liques i material transport   118,0   8,212,5
          maquinària i altres   111,4   8,27,9
     béns intermedis   107,3   5,16,8
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   98,4   0,82,2
          altres béns intermedis   112,0   7,29,1
Unitats: Base 2015=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2018
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   104,4   3,13,2
Energia   99,7   5,3-1,4
Productes industrials (1)   105,7   2,54,5
     béns de consum   98,1   0,12,4
          consum durador   106,0   3,45,2
          consum no durador   97,4   -0,22,2
     béns d'equipament   110,7   2,14,9
     béns intermedis   108,5   4,86,0
Unitats: Base 2015=100.

Font: INE.


(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2015=100, presenta un augment a Catalunya d'un 3,9% al febrer del 2018. Per grans sectors industrials, pugen l'energia (7,9%) i els productes industrials (3,3%). Dins d'aquests productes mostren increments tant els béns d'equipament (8,2%) com els intermedis (5,1%), mentre que els béns de consum baixen (-1,6%). A Espanya, l'IPI augmenta un 3,1% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2018): 6 d'abril del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: