Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   119,2   14,27,0
Energia   108,4   1,33,2
Productes industrials   120,9   16,27,6
     béns de consum   113,7   15,27,0
          consum durador   76,5   39,323,9
          consum no durador   116,6   14,16,3
     béns d'equipament   128,8   15,57,9
          estr.metàl·liques i material transport   126,6   22,39,1
          maquinària i altres   131,6   8,06,5
     béns intermedis   124,4   17,88,1
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   112,1   13,26,9
          altres béns intermedis   130,9   20,08,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Març 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   107,4   9,04,9
Energia   88,8   -4,32,1
Productes industrials   103,9   6,64,4
     béns de consum   106,7   10,63,7
          consum durador   85,5   27,113,7
          consum no durador   109,1   9,32,9
     béns d'equipament   120,6   12,55,2
     béns intermedis   110,4   12,57,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta a Catalunya un augment del 14,2% al març del 2017. Per grans sectors industrials, augmenten l'energia (1,3%) i els productes industrials (16,2%). Dins d'aquests productes tots mostren increments: els béns de consum un 15,2%, els béns d'equipament un 15,5% i els béns intermedis un 17,8%. A Espanya, l'IPI augmenta un 9% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (març 2017): 5 de maig del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: