Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   91,3   -1,73,2
Energia   97,4   1,02,9
Productes industrials   90,4   -2,13,3
     béns de consum   85,7   -5,53,5
          consum durador   47,6   -6,2-4,3
          consum no durador   88,6   -5,43,9
     béns d'equipament   102,0   -2,83,1
          estr.metàl·liques i material transport   78,8   -6,40,8
          maquinària i altres   132,6   0,25,8
     béns intermedis   89,0   2,43,2
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   89,0   0,92,0
          altres béns intermedis   88,9   3,23,7
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   87,7   -1,61,6
Energia   91,5   0,6-0,7
Productes industrials   88,4   -1,11,2
     béns de consum   87,0   -3,41,6
          consum durador   63,4   1,70,8
          consum no durador   89,8   -3,81,7
     béns d'equipament   92,0   -5,53,0
     béns intermedis   83,2   1,92,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, disminueix a Catalunya un 1,7% interanual al desembre del 2016. Per grans sectors industrials, augmenta l'energia (1%), mentre que baixen els productes industrials (-2,1%). Dins d'aquests productes mostren decrements tant els béns de consum (-5,5%), com els d'equipament (-2,8%). En sentit contrari, els bens intermedis pujen un 2,4%. A Espanya, l'IPI disminueix un 1,6% amb relació a un any enrere. Si es considera el conjunt de l'any 2016, l'IPI creix un 3,2% a Catalunya i un 1,6% a Espanya respecte al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 8 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T