Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   114,4   6,72,7
Energia   104,0   8,12,5
Productes industrials   116,1   6,52,7
     béns de consum   111,9   8,22,2
          consum durador   83,1   44,426,3
          consum no durador   114,1   6,71,2
     béns d'equipament   119,8   2,71,4
          estr.metàl·liques i material transport   108,6   0,40,0
          maquinària i altres   134,5   5,32,9
     béns intermedis   118,6   7,04,0
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   116,1   10,55,6
          altres béns intermedis   119,9   5,23,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   105,4   4,61,6
Energia   92,0   0,40,3
Productes industrials   102,9   3,81,4
     béns de consum   104,8   6,60,9
          consum durador   84,6   16,99,8
          consum no durador   107,2   5,70,2
     béns d'equipament   114,5   4,30,2
     béns intermedis   107,7   5,34,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. Els productes industrials no inclouen les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, presenta un augment a Catalunya d'un 6,7% al maig del 2017. Per grans sectors industrials, pugen tant l'energia (8,1%) com els productes industrials (6,5%). Dins d'aquests productes tots mostren increments: els béns de consum un 8,2%, els béns d'equipament un 2,7% i els béns intermedis un 7%. A Espanya, l'IPI augmenta un 4,6% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 7 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: