Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrialsM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   100,4   6,96,9
Energia   112,8   7,67,6
Productes industrials   98,5   6,76,7
     béns de consum   95,1   5,35,3
          consum durador   55,3   18,518,5
          consum no durador   98,2   4,84,8
     béns d'equipament   99,1   12,012,0
          estr.metàl·liques i material transport   93,2   11,911,9
          maquinària i altres   106,8   12,212,2
     béns intermedis   102,0   5,45,4
          minerals no metàl·lics ni energètics i química   101,4   6,26,2
          altres béns intermedis   102,3   5,05,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   94,2   7,17,1
Energia   100,4   11,111,1
Productes industrials   95,4   7,97,9
     béns de consum   91,3   4,44,4
          consum durador   61,6   10,210,2
          consum no durador   94,7   4,04,0
     béns d'equipament   92,9   5,65,6
     béns intermedis   93,8   7,97,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Notes:

- Els grans sectors industrials es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees. L'IPPI no inclou les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

- Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI), amb la base 2010=100, augmenta a Catalunya un 6,9% interanual al gener del 2017. Per grans sectors industrials, augmenten tant l'energia (7,6%), com els productes industrials (6,7%). Dins d'aquests productes tots mostren increments: els béns de consum (5,3%), els béns d'equipament (12%) i béns intermedis (5,4%). A Espanya, l'IPI augmenta un 7,1% amb relació a un any enrere.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 8 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials. Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T