Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Juny 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   1,7   5,3-2,5
     cartera de comandes   -2,6   0,6-14,2
     estoc de productes acabats   4,9   -0,4-0,2
     tendència de la producció   12,6   14,96,4
Béns d'inversió   -1,7   4,76,7
Béns intermedis   1,6   5,9-8,3
Béns de consum   2,0   4,7-2,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Juny 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   2,1   0,5-1,1
     cartera de comandes   7,1   5,2-3,5
     estoc de productes acabats   6,5   9,79,4
     tendència de la producció   5,8   6,19,6
Béns d'inversió   2,4   3,27,2
Béns intermedis   3,6   2,1-5,6
Béns de consum   3,8   1,4-1,4
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 1,7 punts al juny del 2017. El saldo de respostes ha baixat 3,6 punts respecte al mes anterior i mostra un increment de 4,2 punts respecte del mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, els estocs han pujat 5,1 punts però tant la cartera de comandes com la tendència de la producció han augmentat 11,6 i 6,2 punts, respectivament. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum, els béns intermedis, però baixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 2,1 punts, amb una variació positiva de 1,6 punts respecte al mes anterior i de 3,2 punts respecte al mes de juny del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 4 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicadors anuals. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: