Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   3,1   -0,3-4,2
     cartera de comandes   -0,4   -8,9-13,0
     estoc de productes acabats   2,6   3,46,0
     tendència de la producció   12,2   11,46,6
Béns d'inversió   5,6   2,6-3,0
Béns intermedis   4,0   -3,0-9,0
Béns de consum   2,8   -1,9-1,2
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Abril 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   0,1   -1,3-1,1
     cartera de comandes   6,0   -2,4-2,0
     estoc de productes acabats   8,1   9,38,7
     tendència de la producció   2,4   7,97,4
Béns d'inversió   -1,3   1,94,2
Béns intermedis   2,4   -2,9-4,9
Béns de consum   1,8   1,1-0,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 3,1 punts a l'abril del 2017. El saldo de respostes augmenta 3,4 punts respecte al mes anterior i mostra un increment de 7,3 punts respecte del mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, mostren decrements els estocs (-3,4 punts) i augmenten tant la cartera de comandes (12,6 punts) com la tendència de la producció (5,6 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum, els béns intermedis i els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 0,1 punts, amb una variació positiva d'1,4 punts respecte al mes anterior i d'1,2 punts respecte al mes d'abril del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 3 de maig del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicadors anuals. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: