Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -2,8   0,3-2,0
     cartera de comandes   -8,5   -3,9-13,2
     estoc de productes acabats   6,1   4,06,4
     tendència de la producció   6,1   8,913,5
Béns d'inversió   -7,7   0,22,4
Béns intermedis   -5,0   0,5-5,9
Béns de consum   -0,7   -1,1-2,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Gener 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -0,7   -2,6-3,1
     cartera de comandes   -4,4   -2,8-8,7
     estoc de productes acabats   9,2   6,94,2
     tendència de la producció   11,5   1,93,7
Béns d'inversió   -1,4   -1,3-0,9
Béns intermedis   -1,1   -5,3-6,6
Béns de consum   1,1   -1,30,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -2,8 punts al gener del 2016. El saldo de respostes baixa 3,1 punts respecte al mes anterior i mostra un decrement de 0,8 punts respecte del mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la cartera de comandes (4,7 punts) i mostren decrements els estocs (-0,3 punts), mentre que disminueix la tendència de la producció (-7,4 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum i els intermedis, i baixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -0,7 punts, amb una variació positiva d'1,9 punts respecte al mes anterior i de 2,4 punts respecte al mes de gener del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 2 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T