Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Setembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -1,5   -2,2-2,6
     cartera de comandes   -6,5   -7,1-14,0
     estoc de productes acabats   6,5   11,76,5
     tendència de la producció   8,4   12,312,7
Béns d'inversió   7,9   5,95,8
Béns intermedis   -6,4   -2,7-7,8
Béns de consum   -2,2   -3,3-0,8
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Setembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -3,0   -4,60,1
     cartera de comandes   -8,4   -6,2-5,3
     estoc de productes acabats   7,1   12,58,2
     tendència de la producció   6,5   4,813,9
Béns d'inversió   2,1   5,78,3
Béns intermedis   -7,8   -11,1-6,4
Béns de consum   1,4   -4,92,6
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -1,5 punts al setembre del 2016. El saldo de respostes puja 0,7 punts respecte al mes anterior i 1,1 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, disminueix la tendència de la producció 4,3 punts i augmenta la cartera de comandes 7,5 punts, mentre que els estocs es mantenen estables. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns d'inversió i els intermedis i baixen els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -3 punts, amb una variació positiva d'1,6 punts respecte al mes anterior i de 3,1 punts negatius respecte al mes de setembre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2016): 5 d'octubre del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T