Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Abril 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -3,9   -3,9-7,0
     cartera de comandes   -12,6   -13,4-21,2
     estoc de productes acabats   6,0   7,03,6
     tendència de la producció   6,8   8,83,7
Béns d'inversió   -2,3   1,4-3,0
Béns intermedis   -9,0   -5,0-10,9
Béns de consum   -0,8   -3,7-5,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Abril 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -2,1   -1,60,0
     cartera de comandes   -4,5   -5,4-3,8
     estoc de productes acabats   8,5   8,03,2
     tendència de la producció   6,7   8,57,1
Béns d'inversió   4,0   0,47,4
Béns intermedis   -5,3   -4,40,8
Béns de consum   -0,1   -1,0-3,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -3,9 punts a l'abril del 2016. El saldo de respostes es manté estable respecte al mes anterior i puja 3,1 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la tendència de la producció (3,1 punts), creix la cartera de comandes (8,6 punts), mentre que s'incrementen els estocs (2,4 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen tant els béns d'inversió com els intermedis i els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -2,1 punts, amb una variació negativa de 0,5 punts respecte al mes anterior i de 2,1 punts respecte al mes d'abril del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2016): 9 de maig del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T