Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Febrer 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   0,8   -2,3-2,8
     cartera de comandes   -8,3   -8,5-13,0
     estoc de productes acabats   1,5   6,06,1
     tendència de la producció   12,4   7,610,7
Béns d'inversió   -1,0   -7,4-7,2
Béns intermedis   1,5   -4,9-3,9
Béns de consum   2,3   -0,6-1,2
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   1,9   -0,6-3,3
     cartera de comandes   -2,6   -4,4-7,8
     estoc de productes acabats   3,9   9,27,6
     tendència de la producció   12,1   11,85,6
Béns d'inversió   5,6   -1,40,1
Béns intermedis   0,0   -1,0-7,9
Béns de consum   2,8   1,11,6
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 0,8 punts al febrer del 2017. El saldo de respostes puja 3,1 punts respecte al mes anterior i mostra un decrement de 3,6 punts respecte del mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, mostren decrements els estocs (-4,6 punts) i augmenta la cartera de comandes (4,7 punts). També mostra un increment la tendència de la producció (1,7 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum i els intermedis, i baixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 1,9 punts, amb una variació positiva de 2,5 punts respecte al mes anterior i de 2,7 punts respecte al mes de febrer del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 3 de març del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T