Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Juny 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -3,0   -3,0-2,0
     cartera de comandes   -15,0   -13,3-7,1
     estoc de productes acabats   -0,3   1,54,0
     tendència de la producció   5,6   5,64,9
Béns d'inversió   6,5   2,51,5
Béns intermedis   -8,6   -2,5-4,5
Béns de consum   -2,8   -7,7-3,0
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Juny 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -1,2   -3,01,2
     cartera de comandes   -3,5   -3,33,3
     estoc de productes acabats   9,4   6,62,9
     tendència de la producció   9,4   0,83,1
Béns d'inversió   7,3   3,57,1
Béns intermedis   -5,8   -6,4-1,0
Béns de consum   -1,1   -2,7-2,3
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -3 punts al juny del 2016. El saldo de respostes es manté igual respecte al mes anterior i disminueix 1 punt respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la tendència de la producció (0,7 punts) i disminueixen els estocs (-4,3 punts), mentre que baixa la cartera de comandes (-7,9 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns d'inversió i baixen els intermedis i els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -1,2 punts, amb una variació positiva d'1,8 punts respecte al mes anterior i una variació negativa de 2,4 punts respecte al mes de juny del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2016): 7 de juliol del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T