Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Agost 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -2,0   -1,7-4,7
     cartera de comandes   -7,2   -6,8-14,5
     estoc de productes acabats   11,7   9,88,2
     tendència de la producció   12,9   11,68,6
Béns d'inversió   5,9   10,2-5,2
Béns intermedis   -2,7   -6,7-5,3
Béns de consum   -3,4   -3,3-0,9
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Agost 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -4,7   -2,81,3
     cartera de comandes   -6,2   -5,5-1,6
     estoc de productes acabats   12,5   8,76,3
     tendència de la producció   4,7   5,711,9
Béns d'inversió   5,7   9,65,9
Béns intermedis   -11,0   -8,3-1,1
Béns de consum   -5,1   -4,01,4
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -2 punts a l'agost del 2016. El saldo de respostes baixa 0,3 punts respecte al mes anterior i puja 2,7 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la tendència de la producció 4,3 punts i la cartera de comandes 7,3 punts, mentre que s'incrementen els estocs 3,5 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns d'inversió i els intermedis i baixen els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -4,7 punts, amb una variació negativa d'1,9 punts respecte al mes anterior i de 6 punts negatius respecte al mes d'agost del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (agost 2016): 5 de setembre del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T