Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -0,5   -1,5-3,8
     cartera de comandes   -5,6   -5,1-10,7
     estoc de productes acabats   4,8   8,37,4
     tendència de la producció   8,9   8,86,7
Béns d'inversió   10,9   14,4-0,3
Béns intermedis   -5,0   -3,0-4,2
Béns de consum   -2,6   -6,5-7,2
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   0,3   -1,3-3,4
     cartera de comandes   -3,3   -6,5-7,8
     estoc de productes acabats   6,3   6,48,8
     tendència de la producció   10,4   9,06,4
Béns d'inversió   2,7   2,1-3,3
Béns intermedis   -3,9   -6,8-6,6
Béns de consum   2,5   0,9-0,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -0,5 punts al novembre del 2016. El saldo de respostes puja 1 punt respecte al mes anterior i 3,3 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenten tant la tendència de la producció (2,2 punts), com la cartera de comandes (5,1 punts), mentre que els estocs disminueixen -2,6 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns d'inversió i els de consum, i baixen els bens intermedis. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 0,3 punts, amb una variació positiva d'1,6 punts respecte al mes anterior i de 3,7 punts respecte al mes de novembre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 2 de desembre del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T