Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   3,7   0,4-1,6
     cartera de comandes   -2,3   -9,0-6,8
     estoc de productes acabats   3,6   4,36,4
     tendència de la producció   17,0   14,68,5
Béns d'inversió   3,9   3,77,5
Béns intermedis   5,7   1,0-6,6
Béns de consum   2,7   1,2-2,1
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   2,1   -0,3-3,3
     cartera de comandes   2,5   -3,4-8,4
     estoc de productes acabats   9,4   6,37,1
     tendència de la producció   13,1   8,95,6
Béns d'inversió   10,6   2,41,9
Béns intermedis   0,3   -1,4-8,3
Béns de consum   1,5   3,22,0
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 3,7 punts al setembre del 2017. El saldo de respostes ha crescut 3,3 punts respecte al mes anterior i 5,3 punts respecte al mateix mes de l'any 2016. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, han augmentat la cartera de comandes (4,5 punts) i la tendència de la producció (8,5 punts), i l'estoc de productes acabats baixa en 2,8 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns intermedis i els béns de consum, mentre que disminueixen els béns d'inversió. A Espanya, l'ICI s'ha situat en 2,1 punts, 2,4 punts més respecte al mes anterior i 5,4 punts més respecte al mes de setembre del 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 6 d'octubre del 2017.

Sèries revisades amb data 10 d'octubre del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicadors anuals. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: