Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Maig 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -3,0   -4,0-5,2
     cartera de comandes   -13,1   -12,6-13,8
     estoc de productes acabats   1,5   5,97,4
     tendència de la producció   5,8   6,55,6
Béns d'inversió   2,4   -1,7-2,4
Béns intermedis   -2,5   -8,9-5,2
Béns de consum   -7,8   -1,1-6,9
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Maig 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -3,6   -2,11,6
     cartera de comandes   -4,4   -3,5-2,5
     estoc de productes acabats   6,6   8,74,8
     tendència de la producció   0,2   6,012,2
Béns d'inversió   3,5   4,08,0
Béns intermedis   -6,4   -5,53,0
Béns de consum   -2,7   -0,1-2,8
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -3 punts al maig del 2016. El saldo de respostes puja 1 punt respecte al mes anterior i 2,2 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la tendència de la producció (0,2 punts), creix la cartera de comandes (0,7 punts), i disminueixen els estocs (-5,9 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen tant els béns d'inversió com els intermedis, mentre que baixen els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -3,6 punts, amb una variació negativa de 1,5 punts respecte al mes anterior i de 5,2 punts respecte al mes de maig del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2016): 8 de juny del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T