Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Desembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   0,6   -0,41,5
     cartera de comandes   -3,6   -5,4-7,0
     estoc de productes acabats   4,0   4,8-1,3
     tendència de la producció   9,6   9,110,4
Béns d'inversió   0,5   10,69,6
Béns intermedis   0,5   -4,82,3
Béns de consum   -1,0   -2,5-4,5
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -2,8   0,12,1
     cartera de comandes   -2,8   -3,3-1,8
     estoc de productes acabats   6,9   6,34,0
     tendència de la producció   1,4   9,812,0
Béns d'inversió   -1,3   2,29,2
Béns intermedis   -5,5   -4,0-2,9
Béns de consum   -1,5   2,32,3
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en 0,6 punts al desembre del 2016. El saldo de respostes puja 1 punt respecte al mes anterior i mostra un decrement de 0,9 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenta la cartera de comandes (3,4 punts), mentre que disminueix la tendència de la producció (-0,8 punts) i creixen els estocs (5,3 punts). Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns de consum, i baixen els béns d'inversió i els intermedis. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -2,8 punts, amb una variació negativa de 2,9 punts respecte al mes anterior i de 4,9 punts respecte al mes de desembre del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 12 de gener del 2017.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T