Indicador de clima industrial (ICI)M RSS 

Catalunya. Juliol 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -1,9   -2,4-3,8
     cartera de comandes   -6,9   -14,3-13,0
     estoc de productes acabats   9,7   -0,25,4
     tendència de la producció   10,9   6,87,1
Béns d'inversió   10,2   6,6-3,1
Béns intermedis   -6,8   -8,5-9,2
Béns de consum   -3,4   -2,70,7
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Departament d'Empresa i Coneixement.

Amunt
Espanya. Juliol 2016
        Mes actual        Mes anterior        Un any abans
Indicador de clima industrial   -2,8   -1,2-1,1
     cartera de comandes   -5,5   -3,5-5,0
     estoc de productes acabats   8,7   9,45,3
     tendència de la producció   5,8   9,37,0
Béns d'inversió   9,7   7,30,1
Béns intermedis   -8,4   -5,8-3,0
Béns de consum   -3,8   -1,20,5
Unitats: Saldo de respostes.

Font: Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.


Comentari

L'indicador de clima industrial (ICI) de Catalunya s'ha situat en -1,9 punts al juliol del 2016. El saldo de respostes puja 0,5 punts respecte al mes anterior i 1'9 punts respecte del mateix mes de l'any 2015. Pel que fa als components de l'ICI, i amb relació a l'any anterior, augmenten: la tendència de la producció 3,8 punts, els estocs 4,3 punts i la cartera de comandes 6,1 punts. Per tipus de béns, respecte a un any enrere, pugen els béns d'inversió i els intermedis i baixen els de consum. A Espanya, l'ICI s'ha situat en -2,8 punts, amb una variació negativa d'1,6 punts respecte al mes anterior i de 1,7 punts negatius respecte al mes de juliol del 2015.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2016): 3 d'agost del 2016.

Més informació a:

 Indicador de clima industrial (ICI). Indicador d'estructura econòmica. Idescat.
 Clima industrial. Departament d'Empresa i Coneixement.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T