Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Octubre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.381,8   -160,1   -4,52,0
Indústria   1.351,9   -9,6   -0,72,8
Sector terciari   1.175,7   -95,5   -7,51,7
Sector domèstic   793,6   -51,3   -6,11,3
Altres   60,6   -3,7   -5,81,6
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.381,8 GWh a l'octubre del 2017, dada que suposa un decrement interanual del 4,5%. La facturació disminueix en tots els sectors: un 0,7% en la indústria, un 7,5% en el sector terciari i un 6,1% en el sector domèstic. En termes acumulats, la facturació creix un 2% respecte als primers deu mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (octubre 2017): 10 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: