Facturació d'energia elèctrica. Per sectorsM RSS 

Catalunya. Novembre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % mes        % acumulat
Total   3.486,1   90,7   2,72,1
Indústria   1.357,5   9,2   0,72,6
Sector terciari   1.183,3   34,7   3,01,9
Sector domèstic   888,7   44,2   5,21,7
Altres   56,6   2,6   4,81,9
Unitats: GWh.

Font: Institut Català d'Energia.


Comentari

Les principals companyies elèctriques distribuïdores han venut a Catalunya 3.486,1 GWh al novembre del 2017, dada que suposa un increment interanual del 2,7%. La facturació augmenta en tots els sectors: un 0,7% en la indústria, un 3% en el sector terciari i un 5,2% en el sector domèstic. En termes acumulats, la facturació creix un 2,1% respecte als primers onze mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2017): 13 de desembre del 2017.

Més informació a:

 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors. Indicadors anuals. Idescat.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: