Població ocupada en la indústriaM RSS 

Catalunya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   564,1   -21,0   -3,6-3,6
Indústries extractives, energia, aigua i residus   29,4   -9,7   -24,9-24,9
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   183,3   -6,7   -3,5-3,5
Química i cautxú   100,2   -4,9   -4,6-4,6
Metal·lúrgia   64,4   -5,1   -7,4-7,4
Maquinària, material elèctric i de transport   186,8   5,5   3,03,0
Percentatge sobre la població ocupada (%)   17,6   -1,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Amunt
Espanya. I trimestre 2017
                Variació interanual
        
        Valor        absoluta        % trimestre        % acumulat
Total   2.570,9   89,5   3,63,6
Indústries extractives, energia, aigua i residus   249,6   11,9   5,05,0
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques   845,0   59,3   7,57,5
Química i cautxú   284,7   -11,1   -3,8-3,8
Metal·lúrgia   390,0   -10,6   -2,6-2,6
Maquinària, material elèctric i de transport   801,4   40,0   5,35,3
Percentatge sobre la població ocupada (%)   13,9   0,1   ....
Unitats: Milers de persones.

Font: INE. Enquesta de població activa.


Comentari

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al primer trimestre del 2017, ha estat de 564,1 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 3,6% menys que al mateix període del 2016. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en la maquinària, material elèctric i de transport (3%). En canvi, mostren decrements les indústries extractives, energia, aigua i residus (-24,9%), la metal·lúrgia (-7,4%), la química i cautxú (-4,6%) i la alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (-3,5%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.570,9 milers de persones, xifra que mostra una pujada del 3,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (I trimestre 2017): 27 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Enquesta de població activa. Idescat.
 Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013. Idescat.
 Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe. Indicadors anuals. Idescat.
 Enquesta de població activa. INE.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Treball
 Població ocupada. Per sectors d'activitat T
 Població ocupada en la indústria T
 Població ocupada en la construcció. Per situació professional T
 Població ocupada en els serveis T
 Població ocupada en el sector cultural. Per sexe i situació professional T
 Població ocupada en el sector TIC. Per situació professional T
 Població ocupada en el sector turístic. Per sexe i situació professional T
 Població assalariada. Per sector contractant i tipus de contracte T
 Taxes d'activitat, ocupació i atur. Per sexe i grups d'edat T
 Habitatges familiars. Relació amb l'activitat T
 Atur registrat. Per sexe i grups d'edat T
 Atur registrat. Per sectors d'activitat T
 Afiliacions a la Seguretat Social. Per tipus de règim i sector d'activitat T
 Afiliats a la Seguretat Social. Per sexe i grups d'edat T
 Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat T
 Cost laboral. Per components T
 Cost laboral per treballador i mes. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral per hora efectiva. Per sectors d'activitat i sectors específics T
 Cost laboral. Hores per treballador i mes T

Sou aquí: