Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   96,4   5,43,9
Indústries extractives   60,6   5,318,2
Indústries manufactureres   94,5   3,64,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   96,9   -6,8-1,1
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   84,8   -1,01,2
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   76,0   -8,1-1,9
     indústries químiques   93,0   4,45,5
     fabricació de productes farmacèutics   85,3   11,35,6
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   90,9   -2,21,9
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   84,1   6,66,7
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   91,9   11,810,2
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   77,9   8,58,4
     fabricació de maquinària i equips mecànics   146,1   -0,46,5
     fabricació de material de transport   93,9   15,2-0,1
     altres indústries manufactureres   116,6   12,610,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   117,1   16,72,8
Subministrament d'aigua   71,5   25,55,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   90,3   2,92,6
Indústries extractives   37,3   13,75,8
Indústries manufactureres   89,5   1,42,9
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   93,3   -4,30,3
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   74,0   -0,9-0,3
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   90,6   3,45,0
     indústries químiques   94,9   4,04,1
     fabricació de productes farmacèutics   95,0   2,73,7
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   88,1   3,24,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   68,1   4,05,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   111,5   3,21,8
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   95,0   3,13,8
     fabricació de maquinària i equips mecànics   130,5   -0,66,1
     fabricació de material de transport   82,2   3,44,4
     altres indústries manufactureres   95,4   0,34,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   101,9   9,31,6
Subministrament d'aigua   74,2   13,70,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) creix un 5,4% interanual a Catalunya al desembre del 2017. Augmenten les indústries extractives (5,3%), les indústries manufactureres (3,6%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (16,7%) i el subministrament d'aigua (25,5%), respecte el mes de desembre de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la fabricació de material de transport (15,2%), altres indústries manufactureres (12,6%) i fabricació de productes farmacèutics (11,3%). En sentit contrari, mostren decrements les indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats (-8,1%) i les indústries d'alimentació, begudes i tabac (-6,8%), entre d'altres. A Espanya l'IPI puja un 2,9% interanual. En termes acumulats, l'IPI ha crescut un 3,9% a Catalunya i un 2,6% a Espanya amb relació al mateix període de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 8 de febrer del 2018.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: