Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   112,4   2,42,7
Indústries extractives   82,7   28,124,2
Indústries manufactureres   111,3   2,42,8
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   110,6   -3,1-1,0
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   101,1   -6,1-1,1
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   88,1   -3,6-2,2
     indústries químiques   116,6   9,95,5
     fabricació de productes farmacèutics   107,5   -3,53,2
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   128,9   3,53,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   104,2   4,96,7
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   109,1   18,08,1
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   98,4   9,06,7
     fabricació de maquinària i equips mecànics   145,3   3,84,4
     fabricació de material de transport   107,7   -8,5-3,5
     altres indústries manufactureres   124,0   8,39,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   103,7   1,01,0
Subministrament d'aigua   231,4   6,12,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   103,0   2,02,0
Indústries extractives   48,0   11,11,0
Indústries manufactureres   102,1   2,42,2
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   102,9   0,00,5
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   94,1   -5,6-2,4
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   104,6   4,73,9
     indústries químiques   112,7   5,83,3
     fabricació de productes farmacèutics   120,2   -0,82,2
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   110,1   5,93,8
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   85,2   4,45,9
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   104,5   2,33,5
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   117,9   1,02,5
     fabricació de maquinària i equips mecànics   123,6   5,23,6
     fabricació de material de transport   102,7   5,64,3
     altres indústries manufactureres   100,7   4,53,1
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   91,8   1,11,5
Subministrament d'aigua   223,8   -2,2-1,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) augmenta un 2,4% interanual a Catalunya al juliol del 2017. Augmenten les indústries extractives (28,1%), les indústries manufactureres (2,4%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (1%) i el subministrament d'aigua (6,1%), respecte el mes de juliol de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (18%), els de les altres indústries químiques (9,9%) i els materials i equips elèctrics, electrònics i òptics en un (9%). A Espanya l'IPI puja un 2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 8 de setembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: