Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   108,8   0,22,9
Indústries extractives   79,1   20,624,0
Indústries manufactureres   110,2   0,13,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   109,1   -4,8-1,2
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   106,0   -0,30,3
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   89,7   -9,7-2,9
     indústries químiques   111,1   1,85,3
     fabricació de productes farmacèutics   110,9   3,34,6
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   121,3   -5,12,0
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   97,4   15,36,2
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   108,5   4,08,4
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   98,2   7,27,5
     fabricació de maquinària i equips mecànics   136,9   2,75,7
     fabricació de material de transport   116,6   -3,0-2,8
     altres indústries manufactureres   117,0   4,38,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   97,6   -0,81,1
Subministrament d'aigua   117,7   5,83,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   101,2   0,21,8
Indústries extractives   51,2   10,73,7
Indústries manufactureres   104,3   0,92,2
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   104,2   -3,10,2
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   91,2   -5,3-1,9
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   98,9   5,14,0
     indústries químiques   111,5   3,53,6
     fabricació de productes farmacèutics   118,8   3,03,5
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   113,0   1,23,6
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   83,7   6,75,3
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   106,5   1,53,2
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   116,6   3,23,5
     fabricació de maquinària i equips mecànics   125,2   5,75,2
     fabricació de material de transport   104,3   2,44,0
     altres indústries manufactureres   104,2   2,73,6
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   82,3   -4,40,6
Subministrament d'aigua   128,5   -1,1-1,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) augmenta un 0,2% interanual a Catalunya al setembre del 2017. Augmenten les indústries extractives (20,6%), les indústries manufactureres (0,1%) i el subministrament d'aigua (5,8%). En sentit contrari l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat baixen un 0,8%, respecte el mes de setembre de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (15,3%) i els equips elèctrics, electrònics i òptics (7,2%). A Espanya l'IPI puja un 0,2% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 8 de novembre del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: