Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisionsM RSS 

Catalunya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   114,4   6,72,7
Indústries extractives   94,7   45,523,0
Indústries manufactureres   116,3   6,72,8
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   113,8   1,8-0,5
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   116,1   15,80,6
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   102,4   6,6-1,5
     indústries químiques   114,7   9,63,7
     fabricació de productes farmacèutics   121,2   10,45,8
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   135,5   5,72,5
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   111,1   10,65,0
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   106,1   0,85,7
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   100,3   15,56,0
     fabricació de maquinària i equips mecànics   143,1   13,05,2
     fabricació de material de transport   119,0   -1,1-2,5
     altres indústries manufactureres   127,6   11,78,2
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   94,2   4,11,8
Subministrament d'aigua   154,8   10,1-0,5
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Maig 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   105,4   4,61,6
Indústries extractives   53,3   13,2-2,1
Indústries manufactureres   109,2   5,42,0
     indústries d'alimentació, begudes i tabac   108,0   5,80,4
     indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat   99,8   10,0-1,4
     indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats   110,1   8,53,2
     indústries químiques   113,1   4,72,3
     fabricació de productes farmacèutics   128,0   6,32,9
     fabricació productes cautxú i matèries plàstiques   121,2   6,83,1
     fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics   90,1   8,86,4
     metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics   105,8   5,52,9
     materials i equips elèctrics, electrònics i òptics   123,4   5,82,7
     fabricació de maquinària i equips mecànics   128,3   10,62,9
     fabricació de material de transport   112,0   7,33,8
     altres indústries manufactureres   104,6   4,02,7
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat   81,4   0,60,0
Subministrament d'aigua   142,5   -3,6-0,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) augmenta un 6,7% interanual a Catalunya al maig del 2017. Augmenten les indústries extractives (45,5%), les indústries manufactureres (6,7%), el subministrament d'aigua (10,1%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (4,1%), respecte el mes de maig de 2016. Dins de les indústries manufactureres, es destaquen els increments de les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (15,8%) i de materials i equips elèctrics, electrònics i òptics (15,5%). A Espanya l'IPI puja un 4,6% interanual.

Data de publicació:

Darrer període (maig 2017): 7 de juliol del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions. Indicadors anuals. Idescat.
 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: