Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   104,3   -0,1-0,1
Béns de consum   99,4   -2,5-2,5
     consum durador   58,4   7,67,6
     consum no durador   102,4   -2,8-2,8
Béns d'equipament   104,4   2,42,4
Béns intermedis   105,5   -0,7-0,7
Energia   112,8   7,67,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   93,9   2,52,5
Béns de consum   90,9   -1,3-1,3
     consum durador   61,5   3,43,4
     consum no durador   94,4   -1,7-1,7
Béns d'equipament   92,5   -0,1-0,1
Béns intermedis   93,5   3,23,2
Energia   100,3   9,89,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari decreix un 0,1% a Catalunya al gener del 2017, respecte a un any enrere. Augmenten l'energia (7,6%) i els béns d'equipament (2,4%). En sentit contrari disminueixen tant els béns intermedis (-0,7%), com els béns de consum (-2,5%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador un 7,6%, mentre que els de consum no durador disminueixen un 2,8%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari puja un 2,5% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 8 de març del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T