Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   102,5   1,00,4
Béns de consum   98,5   0,9-0,9
     consum durador   64,0   15,411,4
     consum no durador   101,3   0,3-1,3
Béns d'equipament   110,5   0,40,9
Béns intermedis   105,0   2,41,1
Energia   98,1   0,94,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Febrer 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   95,4   2,42,5
Béns de consum   92,2   -0,4-1,1
     consum durador   72,7   8,86,0
     consum no durador   94,6   -1,0-1,6
Béns d'equipament   105,6   2,51,2
Béns intermedis   96,8   4,34,0
Energia   86,6   3,47,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari s'incrementa un 1% a Catalunya al febrer del 2017, respecte a un any enrere. Augmenten tant els béns de consum (0,9%), els béns d'equipament (0,4%), els béns intermedis (2,4%) i l'energia (0,9%). Dintre dels béns de consum, creixen tant els de consum durador (15,4)%, com els de consum no durador (0,3)%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari puja un 2,4% amb relació al mateix mes de l'any anterior.

Data de publicació:

Darrer període (febrer 2017): 7 d'abril del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T