Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendariM RSS 

Catalunya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   101,3   5,04,0
Béns de consum   96,7   2,14,4
     consum durador   55,5   3,4-3,1
     consum no durador   100,3   2,44,5
Béns d'equipament   117,8   6,64,4
Béns intermedis   98,3   9,13,8
Energia   97,4   1,02,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.


Nota: Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

Amunt
Espanya. Desembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IPI)   89,2   1,91,8
Béns de consum   89,0   1,12,0
     consum durador   65,1   7,01,3
     consum no durador   91,8   0,82,0
Béns d'equipament   94,0   -1,23,4
Béns intermedis   84,6   5,42,2
Energia   91,9   1,6-0,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: INE.


Nota: Les dades són provisionals.


Comentari

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari creix un 5% a Catalunya al desembre del 2016, respecte a un any enrere. Augmenten tant l'energia (1%), com els de consum (2,1%), els béns d'equipament (6,6%) i els intermedis (9,1%). Dintre dels béns de consum, creixen els de consum durador un 3,4% i els de consum no durador ho fan un 2,4%. A Espanya, l'IPI corregit d'efectes de calendari puja un 1,9% amb relació al mateix mes de l'any anterior. Si es considera el conjunt de l'any 2016, l'IPI corregit de calendari mostra un increment del 4% a Catalunya i de l'1,8% a Espanya, respecte al mateix període de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2016): 8 de febrer del 2017.

Més informació a:

 Índex de producció industrial. Observatori d'Empresa i Ocupació. Departament d'Empresa i Ocupació.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T