Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   103,2   -4,67,2
Productes industrials   103,6   -5,85,7
     béns de consum   101,8   -2,35,7
     béns d'equipament   116,7   -11,44,3
     béns intermedis   98,4   -5,56,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Abril 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   100,4   -3,97,3
Productes industrials   99,7   -6,34,9
     béns de consum   98,6   -2,44,3
     béns d'equipament   106,7   -13,61,9
     béns intermedis   96,2   -4,07,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un decrement interanual del 4,6% a Catalunya, a l'abril del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un decrement del 5,8% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, disminueixen tant els de consum (-2,3%), com els d'equipament (-11,4%), i els béns intermedis (-5,5%). A Espanya, l'IVNI baixa un 3,9% en relació amb el mes d'abril de l'any 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 7,2% a Catalunya i un 7,3% a Espanya, respecte als quatre primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (abril 2017): 21 de juny del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: