Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   104,4   3,97,3
Productes industrials   102,9   3,26,5
     béns de consum   102,3   -2,04,9
     béns d'equipament   127,1   7,14,8
     béns intermedis   90,9   6,69,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Desembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   105,6   4,67,6
Productes industrials   103,5   4,36,4
     béns de consum   102,5   -1,04,1
     béns d'equipament   123,0   8,45,0
     béns intermedis   92,3   6,19,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 3,9% a Catalunya, al desembre del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 3,2% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten els intermedis (6,6%) i els d'equipament (7,1%) mentre que baixen els béns de consum (-2%). A Espanya, l'IVNI puja un 4,6% amb relació al mes de desembre del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 7,3% a Catalunya i un 7,6% a Espanya, respecte al conjunt de l'any 2017.

Data de publicació:

Darrer període (desembre 2017): 21 de febrer del 2018.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: