Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   116,3   3,47,6
Productes industrials   116,4   2,56,6
     béns de consum   112,3   0,95,9
     béns d'equipament   135,5   -2,64,0
     béns intermedis   110,5   7,99,1
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Setembre 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   114,0   6,87,7
Productes industrials   113,6   5,26,2
     béns de consum   108,4   0,74,6
     béns d'equipament   128,6   6,03,8
     béns intermedis   108,5   8,79,4
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 3,4% a Catalunya, al setembre del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 2,5% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten els béns de consum (0,9%) i els intermedis (7,9%) mentre que baixen els d'equipament (2,6%). A Espanya, l'IVNI puja un 6,8% amb relació al mes de setembre del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 7,6% a Catalunya i un 7,7% a Espanya, respecte als nou primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (setembre 2017): 21 de novembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: