Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   104,0   13,413,4
Productes industrials   103,6   11,411,4
     béns de consum   100,9   9,89,8
     béns d'equipament   115,1   14,514,5
     béns intermedis   100,3   11,211,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Gener 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   99,2   13,113,1
Productes industrials   97,9   9,69,6
     béns de consum   95,6   7,97,9
     béns d'equipament   103,7   8,88,8
     béns intermedis   96,1   11,611,6
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 13,4% a Catalunya, al gener del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment de l'11,4% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten tant els de consum (9,8%), com els d'equipament (14,5%), i els bens intermedis (11,2%). A Espanya, l'IVNI mostra un increment del 13,1% respecte al mes de gener de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (gener 2017): 23 de març del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T