Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   114,0   7,01,5
Productes industrials   114,4   6,72,5
     béns de consum   112,4   6,74,1
     béns d'equipament   137,5   9,66,1
     béns intermedis   104,3   4,8-1,3
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Novembre 2016
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   110,8   6,40,2
Productes industrials   111,4   6,62,1
     béns de consum   109,8   8,03,4
     béns d'equipament   127,5   6,06,0
     béns intermedis   102,5   5,9-1,8
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 7% a Catalunya, al novembre del 2016. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un augment del 6,7% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, creixen els de consum un 6,7%, els d'equipament un 9,6% i els bens intermedis un 4,8%. A Espanya, l'IVNI mostra un increment del 6,4% respecte al mes de novembre de l'any 2015. En termes acumulats, l'índex augmenta un 1,5% a Catalunya i un 0,2 a Espanya, respecte als onze primers mesos de l'any 2015.

Data de publicació:

Darrer període (novembre 2016): 23 de gener del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T