Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   116,5   4,68,0
Productes industrials   117,1   4,27,0
     béns de consum   116,6   4,86,7
     béns d'equipament   128,2   -4,94,1
     béns intermedis   111,8   9,89,2
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Juliol 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   110,6   5,57,7
Productes industrials   110,8   4,96,1
     béns de consum   111,9   3,55,3
     béns d'equipament   117,4   0,83,4
     béns intermedis   105,7   9,29,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 4,6% a Catalunya, al juliol del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 4,2% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten tant els béns intermedis (9,8%) com els de consum (4,8%), mentre que els d'equipament disminueixen un 4,9%. A Espanya, l'IVNI puja un 5,5% amb relació al mes de juliol del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 8% a Catalunya i un 7,7% a Espanya, respecte als set primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juliol 2017): 21 de setembre del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: