Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)M RSS 

Catalunya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   121,0   7,98,6
Productes industrials   121,8   7,47,5
     béns de consum   116,5   5,97,1
     béns d'equipament   145,5   4,45,8
     béns intermedis   114,6   11,28,9
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Amunt
Espanya. Juny 2017
                Variació interanual
        
        Índex        % mes        % acumulat
Índex general (IVNI)   117,8   6,58,1
Productes industrials   118,9   6,46,4
     béns de consum   113,9   4,85,6
     béns d'equipament   136,7   5,03,8
     béns intermedis   112,1   8,89,0
Unitats: Base 2010=100.

Font: Idescat i INE.

Notes:

- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.

- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).

- Les dades dels tretze darrers mesos són provisionals.


Comentari

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual del 7,9% a Catalunya, al juny del 2017. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un increment del 7,4% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, augmenten més intensament els béns intermedis (11,2%) que els de consum (5,9%) i els d'equipament (4,4%). A Espanya, l'IVNI puja un 6,5% amb relació al mes de juny del 2016. En termes acumulats, l'índex creix un 8,6% a Catalunya i un 8,1% a Espanya, respecte als sis primers mesos de l'any 2016.

Data de publicació:

Darrer període (juny 2017): 11 d'agost del 2017.

Altres indicadors relacionats T=Taula

Capítol Indústria · Energia
 Índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari T
 Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials T
 Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions T
 Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) T
 Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials T
 Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions T
 Matriculació de vehicles industrials T
 Indicador de clima industrial (ICI) T
 Facturació d'energia elèctrica. Per sectors T
 Població ocupada en la indústria T

Sou aquí: